Hyvinvointi
Kuukausi
Vanhuskin tarvitsee luontokokemuksia
Pääkirjoitus

Van­hus­kin tar­vit­see luon­to­ko­ke­muk­sia

05.10.2022 06:30
Tilaajille
NeuvoRassin toiminta starttaa pian Ruukissa – kysyjät ohjataan oikean palvelun luo

Neu­vo­Ras­sin toi­min­ta start­taa pian Ruu­kis­sa – kysyjät oh­ja­taan oikean pal­ve­lun luo

04.10.2022 09:35
Tilaajille
Hämmästyttävän helppoa
Kolumni

Häm­mäs­tyt­tä­vän helppoa

03.10.2022 07:00 1
Tilaajille
Laukka valittiin syyskuun työntekijäksi

Laukka va­lit­tiin syys­kuun työn­te­ki­jäk­si

30.09.2022 20:00 2
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Oululainen tutkija tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

28.09.2022 11:02 1
Tilaajille
Arvokas vanhuus on ihmisoikeus
Kolumni

Arvokas vanhuus on ih­mis­oi­keus

28.09.2022 07:00
Tilaajille
Woimalassa halutaan tukea päihdeongelmaisten lisäksi omaisia – "Ryhmässä ymmärretään, mistä puhutaan"

Woi­ma­las­sa ha­lu­taan tukea päih­de­on­gel­mais­ten lisäksi omaisia – "Ryh­mäs­sä ym­mär­re­tään, mistä pu­hu­taan"

23.09.2022 14:00
Tilaajille
Julia Piippo on huomannut vuodessa, että hoitoala oli hänelle oikea valinta

Julia Piippo on huo­man­nut vuo­des­sa, että hoi­to­ala oli hänelle oikea valinta

23.09.2022 12:00
Tilaajille
Pikkulahdelle tulossa ulkokuntosali – Raahen kaupunki haluaa kuntoiluvälineet vuoden loppuun mennessä

Pik­ku­lah­del­le tulossa ul­ko­kun­to­sa­li – Raahen kau­pun­ki haluaa kun­toi­lu­vä­li­neet vuoden loppuun men­nes­sä

21.09.2022 15:30 8
Tilaajille
Raahessa toivotaan koulunuorisotyölle jatkoa

Raa­hes­sa toi­vo­taan kou­lu­nuo­ri­so­työl­le jatkoa

17.09.2022 14:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Riikka Pyykkö muutti Pattijoelle, koska sieltä löytyi täydellinen koti

Tullaan tu­tuik­si: Riikka Pyykkö muutti Pat­ti­joel­le, koska sieltä löytyi täy­del­li­nen koti

17.09.2022 09:00
Jotta olisi kiva lähteä töihin
Kolumni

Jotta olisi kiva lähteä töihin

12.09.2022 07:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

07.09.2022 11:00
Tilaajille
Luomu- ja lähituotemarkkinat Ruukissa jo 25. kerran

Luomu- ja lä­hi­tuo­te­mark­ki­nat Ruu­kis­sa jo 25. kerran

06.09.2022 20:00
Tilaajille
"Me kuljemme ihmisten kanssa kappaleen matkaa niin kauan kuin siihen on tarvetta"

"Me kul­jem­me ih­mis­ten kanssa kap­pa­leen matkaa niin kauan kuin siihen on tar­vet­ta"

06.09.2022 15:30
Tilaajille
Karita Tykkä: "Jokainen on itsensä asiantuntija" – katso kuvia Siikajoen Hyvinvointimessuilta

Karita Tykkä: "Jo­kai­nen on itsensä asian­tun­ti­ja" – katso kuvia Sii­ka­joen Hy­vin­voin­ti­mes­suil­ta

28.08.2022 14:00
Tilaajille
Messuilta vinkkejä hyvään oloon – Pekka Hyysalo tulee Ruukkiin kertomaan oman tarinansa

Mes­suil­ta vink­ke­jä hyvään oloon – Pekka Hyysalo tulee Ruuk­kiin ker­to­maan oman ta­ri­nan­sa

26.08.2022 12:05
Tilaajille
Aikojen solmukohdassa
Kolumni

Aikojen sol­mu­koh­das­sa

26.08.2022 07:00
Tilaajille
Anne sai Samista sai hyvän työkaverin

Anne sai Samista sai hyvän työ­ka­ve­rin

23.08.2022 16:00 2
Tilaajille
HATARA-hankkeen koordinaattori Hanna kokee kokonaisvaltaisen hyvivoinnin tärkeänä asiana

HA­TA­RA-hank­keen koor­di­naat­to­ri Hanna kokee ko­ko­nais­val­tai­sen hy­vi­voin­nin tär­keä­nä asiana

19.08.2022 12:00