Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointi
Kuukausi
Lukunurkkaus on tuonut kirjastoon uusia käyttäjiä – kirjastokortin aktivoiden käyttöön monipuoliset palvelut myös kotiin

Lu­ku­nurk­kaus on tuonut kir­jas­toon uusia käyt­tä­jiä – kir­jas­to­kor­tin ak­ti­voi­den käyt­töön mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut myös kotiin

28.11.2023 17:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Raahen osasto 50 vuotta: Syöpä ei ole enää suuri salaisuus

Poh­jois-Suo­men Syö­pä­yh­dis­tyk­sen Raahen osasto 50 vuotta: Syöpä ei ole enää suuri sa­lai­suus

28.11.2023 14:00
Tilaajille
Naistenmessut tulevat taas

Nais­ten­mes­sut tulevat taas

22.11.2023 19:00
Pohteen avustushaku avautuu 27. marraskuuta – avustusta voi hakea esimerkiksi Pohteen digipalveluiden opastamiseen

Pohteen avus­tus­ha­ku avautuu 27. mar­ras­kuu­ta – a­vus­tus­ta voi hakea esi­mer­kik­si Pohteen di­gi­pal­ve­lui­den opas­ta­mi­seen

20.11.2023 12:00
Tilaajille
Raahen joulunavaus oli taas yleisöimuri – Härkätori täyttyi ihmisistä

Raahen jou­lun­avaus oli taas ylei­sö­imu­ri – Här­kä­to­ri täyttyi ih­mi­sis­tä

18.11.2023 17:01 2
Tilaajille
Raahen kylät tutuiksi kyläkorteilla – Kortit julkistetaan tänään Praatissa

Raahen kylät tu­tuik­si ky­lä­kor­teil­la – ­Kor­tit jul­kis­te­taan tänään Praa­tis­sa

18.11.2023 12:20
Tilaajille
RS kysyy: Kuinka usein tapaat ystäviä tai sukulaisia?

RS kysyy: Kuinka usein tapaat ystäviä tai su­ku­lai­sia?

17.11.2023 11:00 2
Etävanhempainilloissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista

Etä­van­hem­pain­il­lois­sa kes­kus­tel­laan ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta

15.11.2023 18:00
Lämmintä joulumieltä ikäihmisille – Joulupostikampanja on alkanut

Läm­min­tä jou­lu­miel­tä ikä­ih­mi­sil­le – Jou­lu­pos­ti­kam­pan­ja on alkanut

14.11.2023 17:00
Tilaajille
Laivurinkadulle uutta ilmettä ensi kesänä: Penkkejä ja istutuksia

Lai­vu­rin­ka­dul­le uutta ilmettä ensi kesänä: Penk­ke­jä ja is­tu­tuk­sia

10.11.2023 16:00
Tilaajille
Tuulimylly sotki suunnitelmat – Kuka kantaa vastuun Varessäikän virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentymisestä?

Tuu­li­myl­ly sotki suun­ni­tel­mat – Kuka kantaa vastuun Va­res­säi­kän vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien hei­ken­ty­mi­ses­tä?

09.11.2023 14:00 6
Tilaajille
Työmatkapyöräilijä ehtii nähdä ja kokea
Kolumni

Työ­mat­ka­pyö­räi­li­jä ehtii nähdä ja kokea

08.11.2023 07:00
Tilaajille
Korona on nyt epidemiavaiheessa – Edelleenkään ei ole yleisvaarallinen tauti

Korona on nyt epi­de­mia­vai­hees­sa – Edel­leen­kään ei ole yleis­vaa­ral­li­nen tauti

07.11.2023 10:05 2
Tilaajille
Jiri-Aleksin toinen korona oli pahempi: "Tuntui että tästä ei tule mitään"

Ji­ri-Alek­sin toinen korona oli pa­hem­pi: "Tuntui että tästä ei tule mitään"

07.11.2023 10:00
Tilaajille
Kahvittaja, kurssittaja ja yhteishengen rakentaja – Siikajoen maa- ja kotitalousseura on monessa mukana

Kah­vit­ta­ja, kurs­sit­ta­ja ja yh­teis­hen­gen ra­ken­ta­ja – Sii­ka­joen maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ra on monessa mukana

07.11.2023 07:29
Tilaajille
Pohde katkaisi palvelusetelit yllättäen: ”Illalla tuli viesti Pohteelta, ettei jatketa asiakkaan palvelua, ja aamulla tuli viesti, että voitteko sittenkin mennä”

Pohde kat­kai­si pal­ve­lu­se­te­lit yl­lät­täen: ”Il­lal­la tuli viesti Poh­teel­ta, ettei jatketa asiak­kaan pal­ve­lua, ja aamulla tuli viesti, että voit­te­ko sit­ten­kin mennä”

04.11.2023 09:30 4
Tilaajille
Digitaalisuus ei sovi kaikkeen
Kolumni

Di­gi­taa­li­suus ei sovi kaik­keen

03.11.2023 07:00 2
Tilaajille
Kannanotto: Pohteen sopeutustoimet perustuvat lakiin hyvinvointialueesta – palvelut turvataan yhteistyöllä
Mielipidekirjoitus

Kan­na­not­to: Pohteen so­peu­tus­toi­met pe­rus­tu­vat lakiin hy­vin­voin­tia­luees­ta – ­pal­ve­lut tur­va­taan yh­teis­työl­lä

02.11.2023 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus

Ruudun edestä pitää päästä liik­keel­le

01.11.2023 06:30
Tilaajille
Pohteelta vaaditut säästöt iskevät myös palo- ja pelastustoimintaan: Lakisääteiseen minimitasoon yltäminen ei olisi ollenkaan varmaa

Poh­teel­ta vaa­di­tut säästöt iskevät myös palo- ja pe­las­tus­toi­min­taan: La­ki­sää­tei­seen mi­ni­mi­ta­soon yl­tä­mi­nen ei olisi ol­len­kaan varmaa

25.10.2023 15:00
Tilaajille