Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Siikajoen Pelastakaa Lapset etsii apuvoimia – heinäkuussa tarkoitus järjestää lasten hupipäivä

Sii­ka­joen Pe­las­ta­kaa Lapset etsii apu­voi­mia – hei­nä­kuus­sa tar­koi­tus jär­jes­tää lasten hu­pi­päi­vä

17:46
Tilaajille
Kuukausi
Miksi me voimme tässä ajassa niin pahoin? Näin vastaa pappi Lauri Hämeenaho

Miksi me voimme tässä ajassa niin pahoin? Näin vastaa pappi Lauri Hä­meen­aho

24.05.2023 08:00 2
Vuoden vihantilainen jatkaa nuorisotyötä – "Lasten kanssa on mukava touhuta"

Vuoden vi­han­ti­lai­nen jatkaa nuo­ri­so­työ­tä – "Lasten kanssa on mukava tou­hu­ta"

21.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Aurinko sai markkinaväen liikkeelle

Aurinko sai mark­ki­na­väen liik­keel­le

20.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Raahelainen Jani Ukonaho on autisti ja ahkera työntekijä: "Olen saanut elää rauhassa Raahessa"

Raa­he­lai­nen Jani Ukonaho on autisti ja ahkera työn­te­ki­jä: "Olen saanut elää rau­has­sa Raa­hes­sa"

10.05.2023 08:00 1
Tilaajille
Pelastustehtävä tulvivasta joesta vaati huolellisen suunnittelun – pelastajien on varmistettava sekä oma että pelastettavan turvallisuus

Pe­las­tus­teh­tä­vä tul­vi­vas­ta joesta vaati huo­lel­li­sen suun­nit­te­lun – pe­las­ta­jien on var­mis­tet­ta­va sekä oma että pe­las­tet­ta­van tur­val­li­suus

05.05.2023 19:00
Tilaajille
Korona ei näy juuri Raahen sairaalassa – "Immuniteettia on väestötasolla jo niin laajasti, että se on lievempi tauti"

Korona ei näy juuri Raahen sai­raa­las­sa – "Im­mu­ni­teet­tia on väes­tö­ta­sol­la jo niin laa­jas­ti, että se on lie­vem­pi tauti"

04.05.2023 20:00
Tilaajille
Toivolassa on tunnelmaa

Toi­vo­las­sa on tun­nel­maa

02.05.2023 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Seksuaaliväkivallan uhreille parempaa hoitoa ja tukea Raahessa: Seri-tukipiste aloittaa

Sek­suaa­li­vä­ki­val­lan uh­reil­le pa­rem­paa hoitoa ja tukea Raa­hes­sa: Se­ri-tu­ki­pis­te aloit­taa

28.04.2023 08:00 2
Tilaajille
"Älkää siellä toimistoissa olko. Ette te siellä toimistoissa meitä näe ja kuule" – Ikäihmisten toive toteutui

"Älkää siellä toi­mis­tois­sa olko. Ette te siellä toi­mis­tois­sa meitä näe ja kuule" – I­käih­mis­ten toive to­teu­tui

27.04.2023 20:00 1
Tilaajille
Muistisairaus vaikuttaa kattavasti molempiin puolisoihin elämässä joko heikentävästi tai voimistavasti

Muis­ti­sai­raus vai­kut­taa kat­ta­vas­ti mo­lem­piin puo­li­soi­hin elä­mäs­sä joko hei­ken­tä­väs­ti tai voi­mis­ta­vas­ti

27.04.2023 10:01
Hankerahoitus on tehnyt liikkuvan tuen työntekijöiden työsuhteista katkonaisia: Nyt tärkeäksi koettu toiminta halutaan kaupungille

Han­ke­ra­hoi­tus on tehnyt liik­ku­van tuen työn­te­ki­jöi­den työ­suh­teis­ta kat­ko­nai­sia: Nyt tär­keäk­si koettu toi­min­ta ha­lu­taan kau­pun­gil­le

27.04.2023 08:00 2
Haukkaako kännykkä liian ison siivun sinun päivästäsi?

Hauk­kaa­ko kän­nyk­kä liian ison siivun sinun päi­väs­tä­si?

21.04.2023 10:59
Hannu Pokela kokosi Pitkäkarin mökkihistorian: "Perheet muuttivat yhtä aikaa koko kesäksi mökille"

Hannu Pokela kokosi Pit­kä­ka­rin mök­ki­his­to­rian: "Per­heet muut­ti­vat yhtä aikaa koko kesäksi mö­kil­le"

21.04.2023 09:00 1
Tilaajille
Kiitokset tulivat perille – positiivinen tekstari oli yllätys
Kolumni

Kii­tok­set tulivat perille – po­si­tii­vi­nen teks­ta­ri oli yllätys

14.04.2023 07:00
Tilaajille
Siiri Aho löysi mieluisan osa-aikatyön

Siiri Aho löysi mie­lui­san osa-ai­ka­työn

12.04.2023 15:33
Tilaajille
Siiri Aho ajaa kerran viikossa Vihantiin Hilkka Törmikosken luo – Tapaamiset alkavat kahvilla ja päättyvät musiikkiin

Siiri Aho ajaa kerran vii­kos­sa Vi­han­tiin Hilkka Tör­mi­kos­ken luo – Ta­paa­mi­set alkavat kah­vil­la ja päät­ty­vät mu­siik­kiin

12.04.2023 14:00 1
Tilaajille
Verta tarvitaan 800 pussia joka päivä – Raahessa väki lähti hyvin verenluovutukseen

Verta tar­vi­taan 800 pussia joka päivä – Raa­hes­sa väki lähti hyvin ve­ren­luo­vu­tuk­seen

11.04.2023 16:33
Tilaajille
Uusi EU-rahoituskausi alkaa: Kolmella miljoonalla tukea monelle toimijalle

Uusi EU-ra­hoi­tus­kau­si alkaa: Kol­mel­la mil­joo­nal­la tukea monelle toi­mi­jal­le

01.04.2023 10:00
Suomalaisten keskieläke on 1 845 euroa kuussa

Suo­ma­lais­ten kes­ki­elä­ke on 1 845 euroa kuussa

30.03.2023 17:00
Tilaajille