Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Hyvinvointi
Viikko
Viime vuonna Suomessa kuoli eniten ihmisiä sotavuosien jälkeen ja elinajanodote laski reilusti – syntyvyys ennätyksellisen alhainen

Viime vuonna Suo­mes­sa kuoli eniten ihmisiä so­ta­vuo­sien jälkeen ja elin­ajan­odo­te laski rei­lus­ti – syn­ty­vyys en­nä­tyk­sel­li­sen al­hai­nen

26.01.2023 09:51
Pohde on yhtenäistänyt toimintoja

Pohde on yh­te­näis­tä­nyt toi­min­to­ja

25.01.2023 08:34 1
Tilaajille
Asukkaiden potilastiedot ovat siirtyneet hyvinvointialueille - kuittaa Omakannassa ilmoitus tietojesi käytöstä

Asuk­kai­den po­ti­las­tie­dot ovat siir­ty­neet hy­vin­voin­ti­alueil­le - kuittaa Oma­kan­nas­sa il­moi­tus tie­to­je­si käy­tös­tä

24.01.2023 12:30
Tilaajille
Siikajoella keskustellaan Siikapirtin tulevaisuudesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joel­la kes­kus­tel­laan Sii­ka­pir­tin tu­le­vai­suu­des­ta

24.01.2023 10:22
Tilaajille
Kuukausi
OYSissa on yksikkö, jonka sijaintia ei kerrota ulkopuolisille – He tuntevat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

OYSissa on yk­sik­kö, jonka si­jain­tia ei kerrota ul­ko­puo­li­sil­le – He tun­te­vat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

19.01.2023 07:52
Tilaajille
Eläinavusteinen valmennus auttaa lapsia ja aikuisia. Nuppi on ihan nappi tähän hommaan

Eläin­avus­tei­nen val­men­nus auttaa lapsia ja ai­kui­sia. Nuppi on ihan nappi tähän hommaan

17.01.2023 20:00
Tilaajille
Miksi hyvinvointialue hamuaa muita kuin soten ydintehtäviä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi hy­vin­voin­ti­alue hamuaa muita kuin soten ydin­teh­tä­viä?

13.01.2023 18:00 2
Tilaajille
Kunnes Attendo meidät erottaa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 aviovuoden jälkeen

Kunnes Attendo meidät erot­taa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 avio­vuo­den jälkeen

13.01.2023 08:00 8
Tilaajille
Nyt olisi turvaa myynnissä!
Kolumni

Nyt olisi turvaa myyn­nis­sä!

13.01.2023 07:00
Tilaajille
Miljoonien tuet koulujen nuorisotyöhön Pohjois-Pohjanmaalle – Raahen kaupunki sai avustusta yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten nuorisotyön vahvistamiseen.

Mil­joo­nien tuet kou­lu­jen nuo­ri­so­työ­hön Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Raahen kau­pun­ki sai avus­tus­ta ylä­kou­lu­jen ja toisen asteen op­pi­lai­tos­ten nuo­ri­so­työn vah­vis­ta­mi­seen.

11.01.2023 18:00
Raahen kaupunki ja ely-keskus lahjoittavat 300 paria liukuesteitä

Raahen kau­pun­ki ja ely-kes­kus lah­joit­ta­vat 300 paria liu­ku­es­tei­tä

09.01.2023 15:00 2
Alakopsan Erkki
Kolumni

Ala­kop­san Erkki

09.01.2023 07:00
Tilaajille
Mitä odotat alkaneelta vuodelta?

Mitä odotat al­ka­neel­ta vuo­del­ta?

06.01.2023 10:00
Tilaajille
Joni Siponen kirjoitti kirjan siitä, mitä on olla kun pelihimo palaa kirkkaalla liekillä ja miten se liekki sammutetaan

Joni Siponen kir­joit­ti kirjan siitä, mitä on olla kun pe­li­hi­mo palaa kirk­kaal­la lie­kil­lä ja miten se liekki sam­mu­te­taan

03.01.2023 20:00
Tilaajille
Uusi vuosi, uudet lupaukset
Kolumni

Uusi vuosi, uudet lu­pauk­set

02.01.2023 07:00
Tilaajille
Raahen ensi- ja turvakodin joulunaika sujui hyvin

Raahen ensi- ja tur­va­ko­din jou­lun­ai­ka sujui hyvin

31.12.2022 11:00 1
Tilaajille
Matti Honkala hyvinvointiuudistuksesta: "Elämä jatkuu ja tästäkin selvitään"

Matti Honkala hy­vin­voin­tiuu­dis­tuk­ses­ta: "Elämä jatkuu ja täs­tä­kin sel­vi­tään"

30.12.2022 08:27 1
Tilaajille
Raahesta lumiukkokaupunki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Raa­hes­ta lu­mi­uk­ko­kau­pun­ki

30.12.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kysyimme hyvinvointialueelta, onko kaikki valmista, kun H-hetki koittaa. Toimivatko sote-palvelut, palkanmaksu ja tietojärjestelmät? Miten tähän kaikkeen on varauduttu?

Ky­syim­me hy­vin­voin­tia­lueel­ta, onko kaikki val­mis­ta, kun H-hetki koit­taa. Toi­mi­vat­ko so­te-pal­ve­lut, pal­kan­mak­su ja tie­to­jär­jes­tel­mät? Miten tähän kaik­keen on va­rau­dut­tu?

28.12.2022 12:14
Tilaajille
Joulumieli löytyy ihmisistä
Pääkirjoitus

Jou­lu­mie­li löytyy ih­mi­sis­tä

24.12.2022 06:30