Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Käräjätuomiot
Nurmijärvellä tehdyistä seksuaalirikoksista tuomittu opettaja on pantu viralta raahelaisessa koulussa

Nur­mi­jär­vel­lä teh­dyis­tä sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta tuo­mit­tu opet­ta­ja on pantu viralta raa­he­lai­ses­sa kou­lus­sa

10.05.2022 15:46
Tilaajille
Nainen pahoinpiteli naista miehen takia ja joutuu valvontaan

Nainen pa­hoin­pi­te­li naista miehen takia ja joutuu val­von­taan

15.02.2022 19:20
Tilaajille
Työtön mies joutuu maksamaan 56 000 euroa kolarista

Työtön mies joutuu mak­sa­maan 56 000 euroa ko­la­ris­ta

15.02.2022 12:39 1
Tilaajille
Raahen tulipalojen sytyttäjälle lähes kaksi vuotta vankeutta – yllyttäjällä alla jo elinkautinen tuomio

Raahen tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäl­le lähes kaksi vuotta van­keut­ta – yl­lyt­tä­jäl­lä alla jo elin­kau­ti­nen tuomio

09.11.2021 15:33
Tilaajille
Hovioikeus ei heltynyt – Parikymppisen taparikollisen vankeustuomio pysyi

Ho­vi­oi­keus ei hel­ty­nyt – Pa­ri­kymp­pi­sen ta­pa­ri­kol­li­sen van­keus­tuo­mio pysyi

04.11.2021 08:35
Tilaajille
Rattikärystä napsahti maksettavaksi isot sakot

Rat­ti­kä­rys­tä nap­sah­ti mak­set­ta­vak­si isot sakot

26.07.2021 11:00
Tilaajille
Raahelaismies ajoi Nelostiellä hurjaa ylinopeutta

Raa­he­lais­mies ajoi Ne­los­tiel­lä hurjaa yli­no­peut­ta

25.07.2021 12:00
Tilaajille
Valitus hoviin ei auttanut: 5 kuukauden vankeustuomio edessä

Valitus hoviin ei aut­ta­nut: 5 kuu­kau­den van­keus­tuo­mio edessä

24.07.2021 11:00
Tilaajille
Fennovoiman käyttämä Supon mies oli esteellinen

Fen­no­voi­man käyt­tä­mä Supon mies oli es­teel­li­nen

09.07.2021 16:45
Tilaajille
Lonkerovaras joutui käräjille ja lonkerosta tuli kallis

Lon­ke­ro­va­ras joutui kä­rä­jil­le ja lon­ke­ros­ta tuli kallis

08.07.2021 10:00
Tilaajille
Umpihumalassa ojaan ajaneelle ehdollista ja isot sakot

Um­pi­hu­ma­las­sa ojaan aja­neel­le eh­dol­lis­ta ja isot sakot

25.02.2021 10:00
Tilaajille
Nuori mies ehdolliseen vankeuteen: ajoi humalassa ja huumeissa ilman ajokorttia

Nuori mies eh­dol­li­seen van­keu­teen: ajoi hu­ma­las­sa ja huu­meis­sa ilman ajo­kort­tia

24.02.2021 20:00
Tilaajille
161 kilometriä tunnissa merkitsi miehelle lähes kolmen tonnin kulunkia

161 ki­lo­met­riä tun­nis­sa mer­kit­si mie­hel­le lähes kolmen tonnin ku­lun­kia

22.02.2021 20:00
Tilaajille
Pamputusjutussa jo toinen väärän todistuksen antanut vankilaan

Pam­pu­tus­ju­tus­sa jo toinen väärän to­dis­tuk­sen antanut van­ki­laan

15.02.2021 10:54
Tilaajille
Poliisille valehdellut sai vankeutta

Po­lii­sil­le va­leh­del­lut sai van­keut­ta

08.02.2021 13:00
Tilaajille
Raahelaismiehelle puoli vuotta yhdyskuntapalvelua toistuneesta rattijuopumuksesta

Raa­he­lais­mie­hel­le puoli vuotta yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua tois­tu­nees­ta rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

20.01.2021 18:00
Tilaajille
Siikajoen nuori hurjastelija sai sakkoja

Sii­ka­joen nuori hur­jas­te­li­ja sai sakkoja

18.12.2020 21:00
Tilaajille
Kelan tukea nostanut raahelaismies tuomittiin petoksesta

Kelan tukea nos­ta­nut raa­he­lais­mies tuo­mit­tiin pe­tok­ses­ta

15.12.2020 16:00
Tilaajille
Parikymppinen pirikuski tuomiolla

Pa­ri­kymp­pi­nen pi­ri­kus­ki tuo­miol­la

15.12.2020 11:00
Tilaajille
Huumesakot pienenivät hovissa 36 eurolla

Huu­me­sa­kot pie­ne­ni­vät hovissa 36 eurolla

14.12.2020 19:00
Tilaajille