Käräjätuomiot
Umpihumalassa ojaan ajaneelle ehdollista ja isot sakot

Um­pi­hu­ma­las­sa ojaan aja­neel­le eh­dol­lis­ta ja isot sakot

25.02.2021 10:00
Tilaajille
Nuori mies ehdolliseen vankeuteen: ajoi humalassa ja huumeissa ilman ajokorttia

Nuori mies eh­dol­li­seen van­keu­teen: ajoi hu­ma­las­sa ja huu­meis­sa ilman ajo­kort­tia

24.02.2021 20:00
Tilaajille
161 kilometriä tunnissa merkitsi miehelle lähes kolmen tonnin kulunkia

161 ki­lo­met­riä tun­nis­sa mer­kit­si mie­hel­le lähes kolmen tonnin ku­lun­kia

22.02.2021 20:00
Tilaajille
Pamputusjutussa jo toinen väärän todistuksen antanut vankilaan

Pam­pu­tus­ju­tus­sa jo toinen väärän to­dis­tuk­sen antanut van­ki­laan

15.02.2021 10:54
Tilaajille
Poliisille valehdellut sai vankeutta

Po­lii­sil­le va­leh­del­lut sai van­keut­ta

08.02.2021 13:00
Tilaajille
Raahelaismiehelle puoli vuotta yhdyskuntapalvelua toistuneesta rattijuopumuksesta

Raa­he­lais­mie­hel­le puoli vuotta yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua tois­tu­nees­ta rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

20.01.2021 18:00
Tilaajille
Siikajoen nuori hurjastelija sai sakkoja

Sii­ka­joen nuori hur­jas­te­li­ja sai sakkoja

18.12.2020 21:00
Tilaajille
Kelan tukea nostanut raahelaismies tuomittiin petoksesta

Kelan tukea nos­ta­nut raa­he­lais­mies tuo­mit­tiin pe­tok­ses­ta

15.12.2020 16:00
Tilaajille
Parikymppinen pirikuski tuomiolla

Pa­ri­kymp­pi­nen pi­ri­kus­ki tuo­miol­la

15.12.2020 11:00
Tilaajille
Huumesakot pienenivät hovissa 36 eurolla

Huu­me­sa­kot pie­ne­ni­vät hovissa 36 eurolla

14.12.2020 19:00
Tilaajille
Auton anastaneelle maksukortin hussuttajalle vankeutta

Auton anas­ta­neel­le mak­su­kor­tin hus­sut­ta­jal­le van­keut­ta

08.12.2020 09:25
Tilaajille
Raahelainen lampolan pitäjä tuomittiin eläintenpitokieltoon

Raa­he­lai­nen lam­po­lan pitäjä tuo­mit­tiin eläin­ten­pi­to­kiel­toon

04.12.2020 13:33
Tilaajille
Kahdelle raahelaiselle ehdollista ja sakkoja ratissa juopottelusta

Kah­del­le raa­he­lai­sel­le eh­dol­lis­ta ja sakkoja ratissa juo­pot­te­lus­ta

23.10.2020 17:00
Tilaajille
Pyöräilijä kuoli: kännykkäänsä ajon aikana käsitellyt kuorma-auton kuljettaja sai ehdollista vankeutta

Pyö­räi­li­jä kuoli: kän­nyk­kään­sä ajon aikana kä­si­tel­lyt kuor­ma-au­ton kul­jet­ta­ja sai eh­dol­lis­ta van­keut­ta

09.09.2020 16:30
Tilaajille
Hälytystehtävässä ollut ambulanssi sai perässä roikkujan Revonlahdelta Ouluun

Hä­ly­tys­teh­tä­väs­sä ollut am­bu­lans­si sai perässä roik­ku­jan Re­von­lah­del­ta Ouluun

22.06.2020 11:00
Tilaajille
Nuuskareissusta isot sakot miehelle, joka jäi kiinni yli 10 kilon nuuskalastissa

Nuus­ka­reis­sus­ta isot sakot mie­hel­le, joka jäi kiinni yli 10 kilon nuus­ka­las­tis­sa

31.05.2020 13:00
Tilaajille
Eksälleen suivaantunut ja lekalla Ruukissa autoa ja irtaimistoa runnonut mies joutuu vankilaan

Ek­säl­leen sui­vaan­tu­nut ja lekalla Ruu­kis­sa autoa ja ir­tai­mis­toa run­no­nut mies joutuu van­ki­laan

27.05.2020 13:54
Tilaajille
Vaimoaan hakannut tuomittiin vankilaan

Vai­moaan ha­kan­nut tuo­mit­tiin van­ki­laan

12.04.2020 15:00
Tilaajille
Poliisia vastustanut mönkijäajelija sai vankilatuomion

Po­lii­sia vas­tus­ta­nut mön­ki­jäa­je­li­ja sai van­ki­la­tuo­mion

11.04.2020 15:00
Tilaajille
Palvelukodin konkurssista tuomio johtajalle

Pal­ve­lu­ko­din kon­kurs­sis­ta tuomio joh­ta­jal­le

30.03.2020 11:00
Tilaajille