Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kompostointi
Siikajokikin sai tehtyä lomakkeen kompostoijille –  kompoistoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Sii­ka­jo­ki­kin sai tehtyä lo­mak­keen kom­pos­toi­jil­le – kom­pois­toin­nis­ta on tehtävä il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sel­le

21.01.2023 20:05
Tilaajille
Kompostorinsa voi nyt ilmoittaa Raahen kaupungille – biojätteen kompostoinnista pitää tehdä ilmoitus

Kom­pos­to­rin­sa voi nyt il­moit­taa Raahen kau­pun­gil­le – bio­jät­teen kom­pos­toin­nis­ta pitää tehdä il­moi­tus

02.01.2023 12:47 2
Tilaajille
Kompostointi kannattaa rahallisesti, sillä kohta taajama-alueelta aletaan kerätä biojätettä erikseen ja se maksaa

Kom­pos­toin­ti kan­nat­taa ra­hal­li­ses­ti, sillä kohta taa­ja­ma-alueel­ta aletaan kerätä bio­jä­tet­tä erik­seen ja se maksaa

10.05.2022 21:00
Tilaajille
Siikajoen kunnanhallitus ei myöntäisi ympäristölupaa avokompostoinnille Revonlahdelle

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus ei myön­täi­si ym­pä­ris­tö­lu­paa avo­kom­pos­toin­nil­le Re­von­lah­del­le

22.06.2021 11:02
Tilaajille
Revonlahden kompostointialuetta vastustetaan Siikajoella

Re­von­lah­den kom­pos­toin­ti­aluet­ta vas­tus­te­taan Sii­ka­joel­la

18.06.2021 08:00 1
Tilaajille
Revonlahdelle suunnitteilla lietteiden ja biomateriaalien käsittelyalue – ympäristölupahakemus jätetty

Re­von­lah­del­le suun­nit­teil­la liet­tei­den ja bio­ma­te­riaa­lien kä­sit­te­ly­alue – ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus jätetty

07.06.2021 18:00 1
Tilaajille