Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuntavaalit
Jos ihmiset äänestäisivät samoin kuin kuntavaaleissa

Jos ihmiset ää­nes­täi­si­vät samoin kuin kun­ta­vaa­leis­sa

23.01.2022 16:00
Tilaajille
Raahen valtuustoon 19 uutta nimeä

Raahen val­tuus­toon 19 uutta nimeä

16.06.2021 08:00
Tilaajille
Siikajoen valtuustoon 15 uutta valtuutettua – Keskustan ehdokkaana ollut Markus Kuotesahokin ponkaisi valtuustoon

Sii­ka­joen val­tuus­toon 15 uutta val­tuu­tet­tua – Kes­kus­tan eh­dok­kaa­na ollut Markus Kuo­te­sa­ho­kin pon­kai­si val­tuus­toon

13.06.2021 22:51 1
Tilaajille
Raahessa äänestyspaikoilla kävi äänestäjiä sunnuntaina tasaiseen tahtiin

Raa­hes­sa ää­nes­tys­pai­koil­la kävi ää­nes­tä­jiä sun­nun­tai­na ta­sai­seen tahtiin

13.06.2021 17:36
Tilaajille
Ennakkoäänestys päättyi, kolmasosa äänestänyt ennakkoon

En­nak­ko­ää­nes­tys päät­tyi, kol­mas­osa ää­nes­tä­nyt en­nak­koon

09.06.2021 10:26
Tilaajille
Vaalimainoksia sotkettu myös Raahessa – "Ei ole aikaisemmin ollut tässä mittakaavassa"

Vaa­li­mai­nok­sia sot­ket­tu myös Raa­hes­sa – "Ei ole ai­kai­sem­min ollut tässä mit­ta­kaa­vas­sa"

06.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Oulun vaalipiirin vihreiden raahelainen puheenjohtaja Seppo Sorvari harkitsee eroa paikaltaan – taustalla Koillismaan vihreiden päätös olla ottamatta kuusamolaista Jyrki Mäkelää kuntavaaliehdokkaakseen

Oulun vaa­li­pii­rin vih­rei­den raa­he­lai­nen pu­heen­joh­ta­ja Seppo Sorvari har­kit­see eroa pai­kal­taan – taus­tal­la Koil­lis­maan vih­rei­den päätös olla ot­ta­mat­ta kuu­sa­mo­lais­ta Jyrki Mäkelää kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­seen

27.05.2021 11:09
Tilaajille
Pyhäjoki menettää paljon osaamista keskeisten luottamusmiesten luopumisessa

Py­hä­jo­ki me­net­tää paljon osaa­mis­ta kes­keis­ten luot­ta­mus­mies­ten luo­pu­mi­ses­sa

19.05.2021 11:00
Tilaajille
Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa ensiviikon keskiviikkona

Kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa en­si­vii­kon kes­ki­viik­ko­na

19.05.2021 10:30
Tilaajille
Raahen kuntavaalipaneelissa keskustellaan liikunnasta ja harrastamisesta

Raahen kun­ta­vaa­li­pa­nee­lis­sa kes­kus­tel­laan lii­kun­nas­ta ja har­ras­ta­mi­ses­ta

19.05.2021 10:00
Tilaajille
Kerrohan vaalikone, ken on heistä sopivin

Ker­ro­han vaa­li­ko­ne, ken on heistä sopivin

19.05.2021 08:30
Tilaajille
Maakuntahallinto olisi kuolinisku kunnille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kun­ta­hal­lin­to olisi kuo­lin­is­ku kun­nil­le

02.05.2021 20:00
Tilaajille
Esitin leikkimökkipuistoa Museon ranta-alueelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Esitin leik­ki­mök­ki­puis­toa Museon ran­ta-alueel­le

01.05.2021 17:00
Tilaajille
Jokaisella lapsella on oikeus liikkua ja harrastaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sel­la lap­sel­la on oikeus liikkua ja har­ras­taa

01.05.2021 15:00 1
Tilaajille
Vaaleja siirrettiin, entä sitten?
Kolumni

Vaaleja siir­ret­tiin, entä sitten?

10.03.2021 06:00 2
Tilaajille
Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle - Terveysriskit huhtivaaleille liian suuret

Kun­ta­vaa­lit siir­ty­vät ke­sä­kuul­le - Ter­veys­ris­kit huh­ti­vaa­leil­le liian suuret

06.03.2021 14:20
Tilaajille
Ylenaikainen puolue
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yle­nai­kai­nen puolue

12.02.2021 06:45
Tilaajille
Konkarit tekevät tilaa uusille päättäjille
Pääkirjoitus

Kon­ka­rit tekevät tilaa uusille päät­tä­jil­le

18.01.2021 06:45 2
Tilaajille
Luvassa on tiukkaa päättämistä – Ensi vuonna valittavilla valtuutetuilla on edessään suuria ja vaikeita päätöksiä

Luvassa on tiukkaa päät­tä­mis­tä – Ensi vuonna va­lit­ta­vil­la val­tuu­te­tuil­la on edes­sään suuria ja vai­kei­ta pää­tök­siä

02.09.2020 09:35 2
Tilaajille