Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vaalit
Anu Mattila ja Sari Nurro kertovat olevansa tyytyväisiä kampanjaansa, vaikka äänet eivät kansanedustajan paikkaan näytä riittävänkään

Anu Mattila ja Sari Nurro ker­to­vat ole­van­sa tyy­ty­väi­siä kam­pan­jaan­sa, vaikka äänet eivät kan­san­edus­ta­jan paik­kaan näytä riit­tä­vän­kään

02.04.2023 21:35 7
Tilaajille
Merituulivoima saa monelta kannatusta – Raahen seutukunnan eduskuntavaaliehdokkaista suurin osa edistäisi tuulivoimarakentamista, mutta myös jyrkkää vastustusta löytyy

Me­ri­tuu­li­voi­ma saa monelta kan­na­tus­ta – Raahen seu­tu­kun­nan edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta suurin osa edis­täi­si tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta, mutta myös jyrkkää vas­tus­tus­ta löytyy

21.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Vedonlyöntikertoimet: perussuomalaiset nousee Oulun vaalipiirin ykköspuolueeksi

Ve­don­lyön­ti­ker­toi­met: pe­rus­suo­ma­lai­set nousee Oulun vaa­li­pii­rin yk­kös­puo­lueek­si

08.03.2023 13:18 4
Tilaajille
Seppo Sorvarin toiveissa edelleen lähijuna Raahesta pohjoiseen

Seppo Sor­va­rin toi­veis­sa edel­leen lä­hi­ju­na Raa­hes­ta poh­joi­seen

02.03.2023 19:00 3
Tilaajille
Eduskuntavaaliehdokas Sari Nurroa huolettaa valtion velkaantuminen

Edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Sari Nurroa huo­let­taa valtion vel­kaan­tu­mi­nen

28.02.2023 20:00 1
Tilaajille
Eduskuntaehdokkaista suurin osa on sitä mieltä, että lisäydinvoimaa tarvitaan edelleen

Edus­kun­ta­eh­dok­kais­ta suurin osa on sitä mieltä, että li­sä­ydin­voi­maa tar­vi­taan edel­leen

25.02.2023 16:00
Tilaajille
Raahen kirjaston palvelupäällikkö Arja Nevala on ehdolla Suomen kirjastoseuran hallitukseen

Raahen kir­jas­ton pal­ve­lu­pääl­lik­kö Arja Nevala on ehdolla Suomen kir­jas­to­seu­ran hal­li­tuk­seen

11.05.2022 16:00
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­san­edus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58
Tilaajille
Aluevaltuustot valitaan tänä iltana: Vertausluku ratkaisee, kuka pääsee valtuustoon – näin se lasketaan

Alue­val­tuus­tot va­li­taan tänä iltana: Ver­taus­lu­ku rat­kai­see, kuka pääsee val­tuus­toon – näin se las­ke­taan

23.01.2022 19:29
Tilaajille
Raahen kaupunki sallii vaaliteltat ja -mainokset ilman erillisiä lupia

Raahen kau­pun­ki sallii vaa­li­tel­tat ja -mai­nok­set ilman eril­li­siä lupia

20.12.2021 14:04
Tilaajille
Kolmesta kunnasta saatiin aluevaaleihin 40 ehdokasta

Kol­mes­ta kun­nas­ta saatiin alue­vaa­lei­hin 40 eh­do­kas­ta

17.12.2021 09:25 3
Tilaajille
Ennakkoäänestys päättyi, kolmasosa äänestänyt ennakkoon

En­nak­ko­ää­nes­tys päät­tyi, kol­mas­osa ää­nes­tä­nyt en­nak­koon

09.06.2021 10:26
Tilaajille
Vaalimainoksia sotkettu myös Raahessa – "Ei ole aikaisemmin ollut tässä mittakaavassa"

Vaa­li­mai­nok­sia sot­ket­tu myös Raa­hes­sa – "Ei ole ai­kai­sem­min ollut tässä mit­ta­kaa­vas­sa"

06.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Uusi lähidemokratiahallitus valitaan syksyllä – Nyt voi ryhtyä harkitsemaan ehdokkuutta

Uusi lä­hi­de­mo­kra­tia­hal­li­tus va­li­taan syk­syl­lä – Nyt voi ryhtyä har­kit­se­maan eh­dok­kuut­ta

06.06.2021 14:00
Tilaajille
Puolueet täydensivät ehdokaslistojaan: Tässä ovat uudet kuntavaaliehdokkaat

Puo­lueet täy­den­si­vät eh­do­kas­lis­to­jaan: Tässä ovat uudet kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat

04.05.2021 16:24
Tilaajille
Siirtomaan politiikkaa
Mielipidekirjoitus

Siir­to­maan po­li­tiik­kaa

11.03.2021 21:00 1
Tilaajille
Vaaleja siirrettiin, entä sitten?
Kolumni

Vaaleja siir­ret­tiin, entä sitten?

10.03.2021 06:00 2
Tilaajille
Nettigallup: Kuntavaalien ajankohta herättää eripuraa – Mitä mieltä sinä olet, tulisiko vaalit siirtää?

Net­ti­gal­lup: Kun­ta­vaa­lien ajan­koh­ta he­rät­tää eri­pu­raa – Mitä mieltä sinä olet, tu­li­si­ko vaalit siir­tää?

12.02.2021 12:00 1
Raahe hankkii äänestysbussin palvelemaan sivukyliä

Raahe hankkii ää­nes­tys­bus­sin pal­ve­le­maan si­vu­ky­liä

30.06.2020 18:00
Tilaajille
Raahen seudulta kaksi miestä hiippakuntavaltuustoon

Raahen seu­dul­ta kaksi miestä hiip­pa­kun­ta­val­tuus­toon

13.02.2020 10:39
Tilaajille