Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Presidentinvaalit 2024
Kuukausi ja vanhemmat
"Tämähän on niin epävarma maailmantilanne, ettei ota selvää kukaan" – Uudelta presidentiltä odotetaan ulkopoliittista osaamista

"Tä­mä­hän on niin epä­var­ma maail­man­ti­lan­ne, ettei ota selvää kukaan" – Uudelta pre­si­den­til­tä odo­te­taan ul­ko­po­liit­tis­ta osaa­mis­ta

13.02.2024 17:00
Tilaajille
Stubb oli suosituin Raahen seutukunnassa – Raahen äänestysinto jäi vaatimattomaksi varsinaisena vaalipäivänä

Stubb oli suo­si­tuin Raahen seu­tu­kun­nas­sa – Raahen ää­nes­tys­in­to jäi vaa­ti­mat­to­mak­si var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä

12.02.2024 09:22 1
Tilaajille
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19
Tilaajille
Ennakkoäänet julkistetaan kello 20 – löydät presidentinvaalien tulospalvelun tästä

En­nak­ko­ää­net jul­kis­te­taan kello 20 – löydät pre­si­den­tin­vaa­lien tu­los­pal­ve­lun tästä

11.02.2024 19:00
Molemmat Oulusta ponnistaneet presidentit kyllästyivät jo yhden kauden jälkeen – Näin Suomen presidentit on valittu

Mo­lem­mat Oulusta pon­nis­ta­neet pre­si­den­tit kyl­läs­tyi­vät jo yhden kauden jälkeen – Näin Suomen pre­si­den­tit on valittu

10.02.2024 08:56
Tilaajille
Raahelaiset kertovat, että ennakkoäänestämisessä kiehtoo sen helppous

Raa­he­lai­set ker­to­vat, että en­nak­ko­ää­nes­tä­mi­ses­sä kiehtoo sen help­pous

08.02.2024 16:00
Tilaajille
Raahen ennakkoäänestysaktiivisuus nousi 50,1 prosenttiin

Raahen en­nak­ko­ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousi 50,1 pro­sent­tiin

07.02.2024 07:55
Tilaajille
Vielä kolme päivää aikaa äänestää ennakkoon – Raahen ennakkoäänestysprosentti piirin korkein lauantai-illan päätteeksi

Vielä kolme päivää aikaa ää­nes­tää en­nak­koon – ­Raa­hen en­nak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti piirin korkein lauan­tai-il­lan päät­teek­si

04.02.2024 08:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pi­de­tään tämä ää­nes­tys­in­to loppuun asti

02.02.2024 06:30
Tilaajille
RS kysyy: Kumpi saa äänesi, Stubb vai Haavisto?

RS kysyy: Kumpi saa äänesi, Stubb vai Haa­vis­to?

01.02.2024 13:29 13
Keskiviikko oli vilkas äänestyspäivä – jo 11,5 prosenttia Raahen äänioikeutetuista äänestänyt

Kes­ki­viik­ko oli vilkas ää­nes­tys­päi­vä – ­jo 11,5 pro­sent­tia Raahen ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta ää­nes­tä­nyt

01.02.2024 07:49
Tilaajille
Ennakkoäänestäjät pääsivät antamaan äänensä mieluisille ehdokkaille: Hyvällä presidentillä on ulkopoliittista uskottavuutta ja arvojohtajuutta

En­nak­ko­ää­nes­tä­jät pää­si­vät an­ta­maan äänensä mie­lui­sil­le eh­dok­kail­le: Hyvällä pre­si­den­til­lä on ul­ko­po­liit­tis­ta us­kot­ta­vuut­ta ja ar­vo­joh­ta­juut­ta

01.02.2024 08:34 1
Tilaajille
Toinen ennakkoäänestyskierros käynnistyi vilkkaammin

Toinen en­nak­ko­ää­nes­tys­kier­ros käyn­nis­tyi vilk­kaam­min

31.01.2024 10:30
Tilaajille
Raahessa tunnutaan kallistuvan nyt Stubbin taakse

Raa­hes­sa tun­nu­taan kal­lis­tu­van nyt Stubbin taakse

30.01.2024 19:30 15
Tilaajille
Olli Rehn oli Siikajoella presidentinvaalien ääniharava

Olli Rehn oli Sii­ka­joel­la pre­si­den­tin­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va

29.01.2024 12:51
Tilaajille
Rehn vei nimiinsä puolet Raahen äänestysalueista – tiukin kisa käytiin Antinkankaalla

Rehn vei ni­miin­sä puolet Raahen ää­nes­tys­alueis­ta – ­tiu­kin kisa käytiin An­tin­kan­kaal­la

29.01.2024 11:15 4
Tilaajille
Pyhäjoella eniten ääniä sai Olli Rehn ja valtakunnan suosituin oli vasta neljäs

Py­hä­joel­la eniten ääniä sai Olli Rehn ja val­ta­kun­nan suo­si­tuin oli vasta neljäs

29.01.2024 10:29
Tilaajille
Raahessa äänestettiin valtakuntaa vaisummin – äänestysaktiivisuus ylitti silti edelliset presidentinvaalit

Raa­hes­sa ää­nes­tet­tiin val­ta­kun­taa vai­sum­min – ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus ylitti silti edel­li­set pre­si­den­tin­vaa­lit

29.01.2024 08:40 3
Tilaajille
Oulun vaalipiirin ykköseksi nousi Olli Rehn, Halla-aho toiseksi vaalipäivän äänillä – Koko maan voittaja Stubb vasta neljäs

Oulun vaa­li­pii­rin yk­kö­sek­si nousi Olli Rehn, Hal­la-aho toi­sek­si vaa­li­päi­vän ää­nil­lä – ­Ko­ko maan voit­ta­ja Stubb vasta neljäs

28.01.2024 23:00
Tilaajille
Ennakkoäänten tulokset julki, Stubb ja Haavisto johdossa – Oulun vaalipiirissä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

En­nak­ko­ään­ten tu­lok­set julki, Stubb ja Haa­vis­to joh­dos­sa – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

28.01.2024 20:15