Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

lähijunaliikenne
Ruukin ja Oulun väliä liikennöivä paikallisjuna pysähtyi kymmenellä seisakkeella 50- ja 60-luvuilla ja Reino Sevón muistelee, millaista lähijunaliikenne tuolloin oli – Katso myös videoita junaliikenteestä

Ruukin ja Oulun väliä lii­ken­nöi­vä pai­kal­lis­ju­na py­säh­tyi kym­me­nel­lä sei­sak­keel­la 50- ja 60-lu­vuil­la ja Reino Sevón muis­te­lee, mil­lais­ta lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tuol­loin oli – Katso myös vi­deoi­ta ju­na­lii­ken­tees­tä

11.02.2023 17:30 1
Tilaajille
Kesämaisemia junan ikkunasta 1950-luvulla.

Ke­sä­mai­se­mia junan ik­ku­nas­ta 1950-lu­vul­la.

10.02.2023 12:46
Tilaajille
Laajaa kuntayhteistyötä
Mielipidekirjoitus

Laajaa kun­ta­yh­teis­työ­tä

16.05.2022 05:30
Tilaajille
Puolet Raahen Seudun kyselyyn vastanneista ei käyttäisi koskaan lähijunaa – muut näkisivät sen helpottavan etenkin työmatkaliikennettä: "Raideyhteys henkilöliikenteelle Oulun vaikutusalueella on tulevaisuutta"

Puolet Raahen Seudun ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ei käyt­täi­si koskaan lä­hi­ju­naa – muut nä­ki­si­vät sen hel­pot­ta­van etenkin työ­mat­ka­lii­ken­net­tä: "Rai­deyh­teys hen­ki­lö­lii­ken­teel­le Oulun vai­ku­tus­alueel­la on tu­le­vai­suut­ta"

01.02.2021 11:00
Tilaajille
Kaupunginjohtaja junailee kiskoyhteyttä valtakunnallisessa liikennetyöryhmässä: "Kahden vuoden päästä Raahen ja Oulun välillä voisi olla jo henkilöliikennettä"

Kau­pun­gin­joh­ta­ja ju­nai­lee kis­ko­yh­teyt­tä val­ta­kun­nal­li­ses­sa lii­ken­ne­työ­ryh­mäs­sä: "Kahden vuoden päästä Raahen ja Oulun välillä voisi olla jo hen­ki­lö­lii­ken­net­tä"

01.02.2021 06:00 6
Tilaajille
Vihreiden esitys toisi säännöllisen lähijunaliikenteen Raahen ja Tornion välille

Vih­rei­den esitys toisi sään­nöl­li­sen lä­hi­ju­na­lii­ken­teen Raahen ja Tornion välille

19.01.2021 17:00 6
Tilaajille