Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Junat
VR:n junaliikenne pysähtymässä kokonaan maanantaista alkaen – linja-autoala seuraa tilannetta: "Saisi vähän balsamia haavoille"

VR:n ju­na­lii­ken­ne py­säh­ty­mäs­sä ko­ko­naan maa­nan­tais­ta alkaen – lin­ja-au­to­ala seuraa ti­lan­net­ta: "Saisi vähän bal­sa­mia haa­voil­le"

17.03.2023 15:30
Tilaajille
Ruukin ja Oulun väliä liikennöivä paikallisjuna pysähtyi kymmenellä seisakkeella 50- ja 60-luvuilla ja Reino Sevón muistelee, millaista lähijunaliikenne tuolloin oli – Katso myös videoita junaliikenteestä

Ruukin ja Oulun väliä lii­ken­nöi­vä pai­kal­lis­ju­na py­säh­tyi kym­me­nel­lä sei­sak­keel­la 50- ja 60-lu­vuil­la ja Reino Sevón muis­te­lee, mil­lais­ta lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tuol­loin oli – Katso myös vi­deoi­ta ju­na­lii­ken­tees­tä

11.02.2023 17:30 1
Tilaajille
Kesämaisemia junan ikkunasta 1950-luvulla.

Ke­sä­mai­se­mia junan ik­ku­nas­ta 1950-lu­vul­la.

10.02.2023 12:46
Tilaajille
Joulun junamatkoja varataan nyt vilkkaammin kuin viime vuonna – Kohta myydään eioota

Joulun ju­na­mat­ko­ja va­ra­taan nyt vilk­kaam­min kuin viime vuonna – Kohta myydään eioota

13.12.2022 13:00
Tilaajille
Mies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen Siikajoen tasoristeysturmasta, joka johti yhden henkilön kuolemaan

Mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen Sii­ka­joen ta­so­ris­teys­tur­mas­ta, joka johti yhden hen­ki­lön kuo­le­maan

22.10.2022 11:16
Tilaajille
Ratatöitä tehdään kesällä viime vuotta enemmän – katso listaus Pohjois-Suomen rataremonteista

Ra­ta­töi­tä tehdään kesällä viime vuotta enemmän – katso listaus Poh­jois-Suo­men ra­ta­re­mon­teis­ta

01.06.2022 10:15
Tilaajille
Junabussiliikennettä Raahesta Vihantiin vielä hiotaan – Yksi parantamisen paikka on sunnuntai

Ju­na­bus­si­lii­ken­net­tä Raa­hes­ta Vi­han­tiin vielä hiotaan – Yksi pa­ran­ta­mi­sen paikka on sun­nun­tai

12.01.2022 08:00
Tilaajille
Tampere–Oulu-ratahankkeen suunnittelu alkoi – Kokkola–Oulu-rataosan kapasiteetti loppuun käytetty

Tam­pe­re–Ou­lu-ra­ta­hank­keen suun­nit­te­lu alkoi – Kok­ko­la–Ou­lu-ra­tao­san ka­pa­si­teet­ti loppuun käy­tet­ty

15.09.2021 11:04 2
Tilaajille
Vihannissa on väsytty junien aiheuttamaan tärinään: ”Venäjän junat terrorisoivat koko kylää”

Vi­han­nis­sa on väsytty junien ai­heut­ta­maan tä­ri­nään: ”Ve­nä­jän junat ter­ro­ri­soi­vat koko kylää”

21.05.2021 09:00 1
Tilaajille
VR rajoittaa matkustajamääriä puoleen kaikissa junissa –  Rajoitus ei koske päivä- ja yöjunien hyttejä

VR ra­joit­taa mat­kus­ta­ja­mää­riä puoleen kai­kis­sa junissa – Ra­joi­tus ei koske päivä- ja yö­ju­nien hyttejä

26.03.2021 14:42
Tilaajille
Jorma Suonvieri julkaisi vuosia sitten täydellisesti epäonnistuneen junavideon, jota on katsottu yli 65 miljoonaa kertaa – "Rehellisesti sanottuna sen ei pitäisi olla suosittu"

Jorma Suon­vie­ri jul­kai­si vuosia sitten täy­del­li­ses­ti epä­on­nis­tu­neen ju­na­vi­deon, jota on kat­sot­tu yli 65 mil­joo­naa kertaa – "Re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na sen ei pitäisi olla suo­sit­tu"

02.03.2021 21:17
Tilaajille
Kulkuyhteydet kuntoon ja neljän tunnin juna!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kul­ku­yh­tey­det kuntoon ja neljän tunnin juna!

06.02.2021 07:30
Tilaajille
Tekstarin lähettäjä pitää tärkeänä toimivia yhteyksiä junille Vihantiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rin lä­het­tä­jä pitää tär­keä­nä toi­mi­via yh­teyk­siä junille Vi­han­tiin

05.02.2021 08:40
Tilaajille
Kolmen vartin junayhteys – tai kaasu pohjassa puoleen tuntiin
Kolumni

Kolmen vartin ju­na­yh­teys – tai kaasu poh­jas­sa puoleen tuntiin

03.02.2021 07:00 4
Tilaajille
Puolet Raahen Seudun kyselyyn vastanneista ei käyttäisi koskaan lähijunaa – muut näkisivät sen helpottavan etenkin työmatkaliikennettä: "Raideyhteys henkilöliikenteelle Oulun vaikutusalueella on tulevaisuutta"

Puolet Raahen Seudun ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ei käyt­täi­si koskaan lä­hi­ju­naa – muut nä­ki­si­vät sen hel­pot­ta­van etenkin työ­mat­ka­lii­ken­net­tä: "Rai­deyh­teys hen­ki­lö­lii­ken­teel­le Oulun vai­ku­tus­alueel­la on tu­le­vai­suut­ta"

01.02.2021 11:00
Tilaajille
Kaupunginjohtaja junailee kiskoyhteyttä valtakunnallisessa liikennetyöryhmässä: "Kahden vuoden päästä Raahen ja Oulun välillä voisi olla jo henkilöliikennettä"

Kau­pun­gin­joh­ta­ja ju­nai­lee kis­ko­yh­teyt­tä val­ta­kun­nal­li­ses­sa lii­ken­ne­työ­ryh­mäs­sä: "Kahden vuoden päästä Raahen ja Oulun välillä voisi olla jo hen­ki­lö­lii­ken­net­tä"

01.02.2021 06:00 6
Tilaajille
Kansanedustajien kanta junaliikenteeseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jien kanta ju­na­lii­ken­tee­seen

31.07.2020 07:00
Tilaajille
Raahen ratapiha muuttuu: raiteita puretaan ja vaihteita uusitaan

Raahen ra­ta­pi­ha muut­tuu: rai­tei­ta pu­re­taan ja vaih­tei­ta uu­si­taan

17.01.2018 10:30
Pikapuhelu: Lättähatun kyytiin pääsee taas sunnuntaina

Pi­ka­pu­he­lu: Lät­tä­ha­tun kyytiin pääsee taas sun­nun­tai­na

01.07.2017 12:00