Maatalous
Kauraa kylvetty kymmenys enemmän, hernettä eniten sataan vuoteen

Kauraa kyl­vet­ty kym­me­nys enem­män, her­net­tä eniten sataan vuoteen

19.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Mansikka kukkii jo

Man­sik­ka kukkii jo

12.06.2020 09:00 0
Tilaajille
Ruukin maaseutuopistosta valmistuneiden lista on julkistettu: 40 uutta ammattilaista

Ruukin maa­seu­tuo­pis­tos­ta val­mis­tu­nei­den lista on jul­kis­tet­tu: 40 uutta am­mat­ti­lais­ta

28.05.2020 10:59 0
Tilaajille
Koronapilvi himmentää satonäkymiä

Ko­ro­na­pil­vi him­men­tää sa­to­nä­ky­miä

03.04.2020 08:05 0
Tilaajille
Maistuisiko kausityö maatalouden parissa?
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Mais­tui­si­ko kau­si­työ maa­ta­lou­den pa­ris­sa?

03.04.2020 06:45 0
Tilaajille
Suurimmat maaseudun tuensaajat julki ­– investoinnit laskeneet edellisvuosista

Suu­rim­mat maa­seu­dun tuen­saa­jat julki – in­ves­toin­nit las­ke­neet edel­lis­vuo­sis­ta

26.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Raappanan tila ykköseksi

Raap­pa­nan tila yk­kö­sek­si

20.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Lomittajia tarvitaan tiloille

Lo­mit­ta­jia tar­vi­taan ti­loil­le

01.03.2020 09:00 0
Tilaajille
Maatalouden investoinnit ovat ilmastotekoja, sanoo maatalousyrittäjä Sauli Joensuu

Maa­ta­lou­den in­ves­toin­nit ovat il­mas­to­te­ko­ja, sanoo maa­ta­lou­sy­rit­tä­jä Sauli Joensuu

12.02.2020 09:00 0
Tilaajille
Hevosala karistaa tulokkaiden ruusuisimpia unikuvia: tutustujat laitetaan talikon varteen

He­vo­sa­la ka­ris­taa tu­lok­kai­den ruu­sui­sim­pia uni­ku­via: tu­tus­tu­jat lai­te­taan talikon varteen

31.01.2020 18:00 0
Tilaajille
Lihanautojen tutkimus jatkuu Ruukissa – Luke etsii navetalle uutta käyttäjää ja kumppania

Li­ha­nau­to­jen tut­ki­mus jatkuu Ruu­kis­sa – Luke etsii na­ve­tal­le uutta käyt­tä­jää ja kump­pa­nia

18.12.2019 08:36 0
Tilaajille
Joku viljelijä pui viimeistä viljaa marraskuussa

Joku vil­je­li­jä pui vii­meis­tä viljaa mar­ras­kuus­sa

30.10.2017 07:00 0
MTK: Uudistunut tukipolitiikka jähmetti peltokaupat

MTK: Uu­dis­tu­nut tu­ki­po­li­tiik­ka jäh­met­ti pel­to­kau­pat

03.10.2017 11:46 0