Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Maatalous
Karinkannan tila Suomen toiseksi tuottoisin

Ka­rin­kan­nan tila Suomen toi­sek­si tuot­toi­sin

23.03.2023 15:12
Tilaajille
Kurkiparven tärvelemä perunapelto korvataan aiempaa nopeammin – Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta uusittiin

Kur­ki­par­ven tär­ve­le­mä pe­ru­na­pel­to kor­va­taan aiempaa no­peam­min – Laki rau­hoi­tet­tu­jen eläin­ten ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­ses­ta uu­sit­tiin

21.01.2023 12:56
Tilaajille
Joulutulilta lähtee kiitos kuluttajille

Jou­lu­tu­lil­ta lähtee kiitos ku­lut­ta­jil­le

22.12.2022 17:01
Tilaajille
Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö kuvailee ennallistamisasetusta kuoliniskuksi monelle maatilalle

Kes­kus­tan Sii­ka­joen kun­nal­lis­jär­jes­tö ku­vai­lee en­nal­lis­ta­mis­ase­tus­ta kuo­lin­is­kuk­si monelle maa­ti­lal­le

23.11.2022 19:00 2
Tilaajille
Toni Kippolan uusi pihattonavetta

Toni Kip­po­lan uusi pi­hat­to­na­vet­ta

28.09.2022 08:00
Tilaajille
Toni Kippola investoi pihattonavettaan 800 000 euroa – "Kun tällainen investointi on nyt tehty, tarkoituksena on jatkaa vielä pitkään"

Toni Kippola in­ves­toi pi­hat­to­na­vet­taan 800 000 euroa – "Kun täl­lai­nen in­ves­toin­ti on nyt tehty, tar­koi­tuk­se­na on jatkaa vielä pit­kään"

28.09.2022 08:00 2
Tilaajille
Uudistava viljely pitää pelloista huolta – "Ei meillä peltoja ole siksi, että siellä voisi tehdä jotakin kivoja ympäristöjuttuja, vaan ensisijassa siksi, että siellä kasvatetaan ruokaa"

Uu­dis­ta­va viljely pitää pel­lois­ta huolta – "Ei meillä peltoja ole siksi, että siellä voisi tehdä jotakin kivoja ym­pä­ris­tö­jut­tu­ja, vaan en­si­si­jas­sa siksi, että siellä kas­va­te­taan ruokaa"

17.08.2022 08:00
Tilaajille
Pääsesonki on aivan nurkan takana – Mansikoita pääsee jo poimimaan

Pää­se­son­ki on aivan nurkan takana – ­Man­si­koi­ta pääsee jo poi­mi­maan

05.07.2022 20:00
Tilaajille
Reilu Teko -säkkikeräys alkaa taas: yli 40 miljoonaa kiloa maatalousmuovia on saanut uuden elämän

Reilu Teko -säk­ki­ke­räys alkaa taas: yli 40 mil­joo­naa kiloa maa­ta­lous­muo­via on saanut uuden elämän

04.05.2022 16:30
Tilaajille
Tarkastuskäynnille osallistuneet viljelijät tyytyväisimpiä maataloustukien valvontaan

Tar­kas­tus­käyn­nil­le osal­lis­tu­neet vil­je­li­jät tyy­ty­väi­sim­piä maa­ta­lous­tu­kien val­von­taan

11.04.2022 18:00
Tilaajille
Maataloustuotannon tukeminen Pyhäjoella -työryhmä aloitti toimintansa

Maa­ta­lous­tuo­tan­non tu­ke­mi­nen Py­hä­joel­la -työ­ryh­mä aloitti toi­min­tan­sa

04.04.2022 11:18
Tilaajille
Uusi siemenkeskus nousee Ruukin Yrityspuistoon Naturcomin tontille

Uusi sie­men­kes­kus nousee Ruukin Yri­tys­puis­toon Na­tur­co­min ton­til­le

24.03.2022 19:00
Tilaajille
Myötätunnolla ei voi maksaa laskuja

Myö­tä­tun­nol­la ei voi maksaa laskuja

11.02.2022 12:00
Tilaajille
Turvemailla tikittää arvaamaton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuotannosta poistuvien turvesoiden lopulta käy

Tur­ve­mail­la ti­kit­tää ar­vaa­ma­ton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuo­tan­nos­ta pois­tu­vien tur­ve­soi­den lopulta käy

13.10.2021 06:45
Tilaajille
Syysmuokkauspäivä Olkijoella

Syys­muok­kaus­päi­vä Ol­ki­joel­la

02.10.2021 19:00
Tilaajille
Tuottajia sapettaa jatkuva syyllistäminen. Miksi mikään ei riitä?

Tuot­ta­jia sa­pet­taa jatkuva syyl­lis­tä­mi­nen. Miksi mikään ei riitä?

02.10.2021 09:00 1
Tilaajille
Syysmuokkauspäivä Olkijoella

Syys­muok­kaus­päi­vä Ol­ki­joel­la

01.10.2021 15:58
Tilaajille
Pyhäjoki vähensi eniten ilmastopäästöjä koko maassa, teollisuus ja maatalous saastuttavat

Py­hä­jo­ki vähensi eniten il­mas­to­pääs­tö­jä koko maassa, teol­li­suus ja maa­ta­lous saas­tut­ta­vat

17.08.2021 16:30 1
Tilaajille
Ruukissa järjestettiin Pellonpiennarpäivä-tapahtuma, joka osana laajaa luomutuotannon kehityshanketta Pohjois-Pohjanmaalla

Ruu­kis­sa jär­jes­tet­tiin Pel­lon­pien­nar­päi­vä-ta­pah­tu­ma, joka osana laajaa luo­mu­tuo­tan­non ke­hi­tys­han­ket­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la

04.08.2021 11:00
Tilaajille
Perunan satonäkymät valjuja sään ääriolojen vuoksi

Perunan sa­to­nä­ky­mät valjuja sään ää­ri­olo­jen vuoksi

17.07.2021 09:00
Tilaajille