Nuorisotoiminta
Poikkeustilan vuoksi Raahessa ja Siikajoella otettiin pikaisesti käyttöön virtuaaliset nuorisotilat: Kokemus on ollut niin hyvä, että toimintaa halutaan jatkaa olojen normalisoiduttuakin

Poik­keus­ti­lan vuoksi Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la otet­tiin pi­kai­ses­ti käyt­töön vir­tuaa­li­set nuo­ri­so­ti­lat: Kokemus on ollut niin hyvä, että toi­min­taa ha­lu­taan jatkaa olojen nor­ma­li­soi­dut­tua­kin

24.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Paradisen tilanne hämmentää: Raahen nuorisotoimi mainostaa aukioloaikoja, vaikka rakennuksen lämmittämiseen tai sähköön ei ole euroakaan rahaa

Pa­ra­di­sen tilanne häm­men­tää: Raahen nuo­ri­so­toi­mi mai­nos­taa au­kio­loai­ko­ja, vaikka ra­ken­nuk­sen läm­mit­tä­mi­seen tai sähköön ei ole eu­roa­kaan rahaa

05.01.2020 12:00 0
Tilaajille