Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Raahen Seutu tästä!

Olli Kangas
Raahelaislähtöinen Olli Kangas on muun muassa edustanut suomalaista sosiaalipolitiikkaa EU:ssa ja esitellyt äitiyspakkausta Isossa-Britanniassa – näitä vahvuuksia Suomen sosiaalipoliittisella järjestelmällä hänen mielestään on

Raa­he­lais­läh­töi­nen Olli Kangas on muun muassa edus­ta­nut suo­ma­lais­ta so­siaa­li­po­li­tiik­kaa EU:ssa ja esi­tel­lyt äi­tiys­pak­kaus­ta Isos­sa-Bri­tan­nias­sa – näitä vah­vuuk­sia Suomen so­siaa­li­po­liit­ti­sel­la jär­jes­tel­mäl­lä hänen mie­les­tään on

01.07.2021 20:00
Tilaajille
Rautaruukki oli ensimmäinen yliopisto

Rau­ta­ruuk­ki oli en­sim­mäi­nen yli­opis­to

31.05.2020 20:00
Tilaajille