Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Raahen Seutu tästä!

Tilaajille

Raa­he­lais­läh­töi­nen Olli Kangas on muun muassa edus­ta­nut suo­ma­lais­ta so­siaa­li­po­li­tiik­kaa EU:ssa ja esi­tel­lyt äi­tiys­pak­kaus­ta Isos­sa-Bri­tan­nias­sa – näitä vah­vuuk­sia Suomen so­siaa­li­po­liit­ti­sel­la jär­jes­tel­mäl­lä hänen mie­les­tään on

Raahelaissyntyinen Olli Kangas on käynyt lähes jokaisella mantereella tutkimassa ja vertailemassa yhteiskuntia ja sosiaalipoliittisia järjestelmiä työkseen. Suomen järjestelmässä Kangas arvostaa esimerkiksi nuorten ja perheiden tukemisen tapoja.

Olli Kangas toimii työelämäprofessorina Turun yliopistossa. Hänen aikansa kuluu useiden eri sosiaalipolitiikkaan liittyvien tutkimushankkeiden parissa.

Raahessa ja Pyhäjoella lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt Kangas on uransa aikana nähnyt useita eri maailman kolkkia. Hän on asunut useita jaksoja Tukholmassa ja viettänyt eripituisia jaksoja työnsä puolesta esimerkiksi Sydneyssä, Bremenissä, Kiinassa, Budapestissä, Uppsalassa, Tanskassa ja Englannissa eri yliopistoissa. Tutkimus- ja esitelmöintityö on vienyt Kangasta lisäksi esimerkiksi Afrikan kautta Buenos Airesiin ja Souliin.