Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Pankkipalvelut
OP supistaa kassapalveluidensa aukioloaikoja

OP su­pis­taa kas­sa­pal­ve­lui­den­sa au­ki­olo­ai­ko­ja

01.05.2023 14:00 1
Tilaajille
Raahentienoon Osuuspankki teki ensimmäisellä tilikaudellaan hyvän tuloksen

Raa­hen­tie­noon Osuus­pank­ki teki en­sim­mäi­sel­lä ti­li­kau­del­laan hyvän tu­lok­sen

22.02.2022 16:00
Tilaajille
Nordean toimipaikan johtaja: Velkakaton sijaan olisi hyvä keskustella enemmän suurista taloyhtiölainoista

Nordean toi­mi­pai­kan joh­ta­ja: Vel­ka­ka­ton sijaan olisi hyvä kes­kus­tel­la enemmän suu­ris­ta ta­lo­yh­tiö­lai­nois­ta

10.06.2021 18:00
Tilaajille
OP:n palveluissa laaja käyttökatko tulevana viikonloppuna – nämä palvelut eivät toimi katkon aikana

OP:n pal­ve­luis­sa laaja käyt­tö­kat­ko tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – nämä pal­ve­lut eivät toimi katkon aikana

07.10.2020 13:28
OP Raahentienoo aloittaa huhtikuussa: Asiakkaita palvellaan edelleen kotikonttoreissa ja esimerkiksi tilinumerot eivät vaihdu

OP Raa­hen­tie­noo aloit­taa huh­ti­kuus­sa: Asiak­kai­ta pal­vel­laan edel­leen ko­ti­kont­to­reis­sa ja esi­mer­kik­si ti­li­nu­me­rot eivät vaihdu

30.09.2020 12:27
Tilaajille
Nordean asiakas: nosta käteistä – pankkipalveluissa on ensi sunnuntaina katko, seuraava katko onkin sitten jo pidempi

Nordean asia­kas: nosta kä­teis­tä – pank­ki­pal­ve­luis­sa on ensi sun­nun­tai­na katko, seu­raa­va katko onkin sitten jo pidempi

03.09.2020 11:03
Tilaajille
Eläkkeiden ja Kelan tukien maksupäivinä kannattaa välttää pankkikonttoreissa olevaa ruuhkaa

Eläk­kei­den ja Kelan tukien mak­su­päi­vi­nä kan­nat­taa välttää pank­ki­kont­to­reis­sa olevaa ruuhkaa

30.03.2020 14:35
Tilaajille
Pankkien jymypaukku: Raahen, Ruukin ja Vihannin osuuspankit fuusioituvat

Pank­kien jy­my­pauk­ku: Raahen, Ruukin ja Vi­han­nin osuus­pan­kit fuu­sioi­tu­vat

11.02.2020 10:30
Tilaajille
Sijoittaminen tuo säästöille tuottoa aiempaa selkeämmin
Mainos Raahen Seudun Osuuspankki

Si­joit­ta­mi­nen tuo sääs­töil­le tuottoa aiempaa sel­keäm­min

18.04.2018 07:00