Perämeri

Myrs­ky­tuu­let voi­mis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la päivän aikana – säh­kö­kat­ko­ja voi tulla, pi­ha­ka­lus­teet kan­nat­taa laittaa suojaan

15.06.2021 07:33

Raahen edus­tal­la on al­ka­mas­sa eri­koi­sem­pi ra­ken­nu­su­rak­ka, kun Nah­kiai­nen saa uuden te­räs­mant­te­lin

08.03.2021 18:00
Tilaajille

Muovia on myös Pe­rä­me­res­sä: merta on käy­tet­ty tuh­ka­kup­pi­na

19.01.2021 06:00
Tilaajille

Monien elä­mys­ten meri – Ete­läi­nen Pe­rä­me­ri on täynnä upeita koh­tei­ta

09.12.2020 10:00
Tilaajille

Ran­ta­niit­ty­jen kauneus pal­kit­tiin vuoden par­haim­pa­na mai­se­ma­hank­kee­na

04.11.2020 12:59
Tilaajille

Mah­ta­van trom­bi­ku­van ottanut Eero Lappi: "O­li­si­pa ollut lä­hem­pä­nä"

04.09.2020 09:00
Tilaajille

Majakat kansiin - Pe­rä­me­ren poo­keis­ta ja luot­sauk­ses­ta tehdään his­to­ria­teos

30.08.2020 11:00
Tilaajille

Se on ärviää joka valtaa Kau­pun­gin­lah­tea ja tarttuu ve­nei­siin

21.08.2020 12:00
Tilaajille

VELMU kertoo missä merellä on mitä

21.08.2020 11:45
Tilaajille

Talven jäät olivat vä­häi­siä mutta niitä riitti ta­val­lis­ta pi­tem­pään

30.05.2020 11:00
Tilaajille

Hyl­keil­lä ei ole help­poa: il­mas­ton­muu­tos uhkaa hallia ja norppaa

01.05.2020 11:00
Tilaajille

Pe­rä­me­rel­lä tark­kail­laan meren mik­ro­muo­ve­ja ja siikaa osana isoa me­ren­hoi­to-oh­jel­maa

27.03.2020 11:00
Tilaajille

Me teemme sen yh­des­sä!

28.08.2017 08:00