Posti
Lukijalta Mielipide

Osuus­kaup­pa Arina tuhoaa osuus­toi­min­nal­li­sia juu­riaan

27.04.2021 20:00 1
Tilaajille

Arina lo­pet­taa Postin pal­ve­lu­pis­teen Sii­ka­joen­ky­läl­tä – syynä pa­ket­ti­var­kau­det ja huoli työ­tur­val­li­suu­des­ta

21.04.2021 16:00
Tilaajille

Posti joutui et­si­mään Raa­hes­sa uuden kump­pa­nin - muuttaa mar­ke­tis­ta toiseen

08.04.2021 17:00 1
Tilaajille

Kuu­lu­vat­ko jou­lu­kor­tit sinun jou­lu­kuu­hu­si?

11.12.2020 12:00
Tilaajille

Posti jatkaa per­jan­tain kir­jei­den ja­ka­mis­ta tors­tai­sin – taus­tal­la vä­hen­ty­nyt jaet­ta­van postin määrä

18.08.2020 09:40

Muu­ta­mia pos­ti­laa­ti­koi­ta pitää siirtää Pat­ti­joel­la – yksi in­fo­lap­pu jaet­tiin väärään laa­tik­koon

07.05.2020 11:28
Tilaajille

Suo­ma­lai­set ar­vos­ta­vat suu­res­ti var­hais­ja­ka­jan työtä

02.04.2020 21:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Yksi postin ja­ke­lu­kier­ros riittää

19.02.2020 06:45
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Postin ih­meel­li­nen palvelu

12.01.2020 18:30
Tilaajille

Muutama tarina aikamme pos­tin­kan­nos­ta ja jou­lu­lah­jas­ta joka meni sivu suun

06.01.2020 07:00
Tilaajille

Posti etsii yrit­tä­jiä maa­seu­dun pos­tin­ja­ke­luun

15.01.2018 19:30

Eikä yk­si­kään kirje ka­don­nut!

22.07.2017 08:01

Katja Hän­ni­nen: Sa­no­ma­leh­den­ja­ka­jat tyr­mis­ty­nei­tä koh­te­lus­taan – palkat saat­ta­vat laskea jopa 20 pro­sent­tia

12.07.2017 13:00