Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Pyhäjokitalo
Katso video purkutöistä: Kaatopaikkajäte jää nykyisin purkutöissä vähiin

Katso video pur­ku­töis­tä: Kaa­to­paik­ka­jä­te jää ny­kyi­sin pur­ku­töis­sä vähiin

27.02.2023 08:01
Tilaajille
Kunnanhallitus helpottaa teollisuusyhtiön tilannetta: Pyhäjokitalon velvoitteet toistaiseksi jäihin

Kun­nan­hal­li­tus hel­pot­taa teol­li­suus­yh­tiön ti­lan­net­ta: Py­hä­jo­ki­ta­lon vel­voit­teet tois­tai­sek­si jäihin

25.10.2022 16:00
Tilaajille
Valtuuston periaatepäätökseen luotetaan yhä – "Ehdimme jo suunnitella, millainen kirjasto Pyhäjokitaloon saadaan"

Val­tuus­ton pe­ri­aa­te­pää­tök­seen luo­te­taan yhä – "Eh­dim­me jo suun­ni­tel­la, mil­lai­nen kir­jas­to Py­hä­jo­ki­ta­loon saa­daan"

10.04.2022 13:00 1
Tilaajille
Pyhäjokitalo elää yhä toiveissa – "Teollisuusyhtiöhän teki vain päätöksen, että siihen tulee aikalisä"

Py­hä­jo­ki­ta­lo elää yhä toi­veis­sa – "Teol­li­suu­syh­tiö­hän teki vain pää­tök­sen, että siihen tulee ai­ka­li­sä"

28.03.2022 13:29
Tilaajille
Pyhäjoen Teollisuusyhtiö: Pyhäjokitalon rakentamista ei aloiteta

Py­hä­joen Teol­li­suu­syh­tiö: Py­hä­jo­ki­ta­lon ra­ken­ta­mis­ta ei aloi­te­ta

25.03.2022 15:18
Tilaajille
Pyhäjoen elinkeinojohtaja Helena Illikainen: Nyt tarvitaan malttia ja harkintaa

Py­hä­joen elin­kei­no­joh­ta­ja Helena Il­li­kai­nen: Nyt tar­vi­taan malttia ja har­kin­taa

16.03.2022 08:00
Tilaajille
Ylivieskan uuden kirkon rakentaja sai Pyhäjokitalon rakennusurakan

Yli­vies­kan uuden kirkon ra­ken­ta­ja sai Py­hä­jo­ki­ta­lon ra­ken­nus­ura­kan

25.12.2021 16:00
Tilaajille
Pyhäjokitalon matka periaatepäätöksestä rakentamisvaiheeseen on vienyt jo kuusi vuotta - "On katsottu oikeaa aikaa käynnistää rakentaminen, ja nyt se vihdoin on"

Py­hä­jo­ki­ta­lon matka pe­ri­aa­te­pää­tök­ses­tä ra­ken­ta­mis­vai­hee­seen on vienyt jo kuusi vuotta - "On kat­sot­tu oikeaa aikaa käyn­nis­tää ra­ken­ta­mi­nen, ja nyt se vihdoin on"

08.09.2021 10:00
Tilaajille
Teollisuusyhtiö pyytää lupaa Pyhäjokitalon rakentamishankkeen aloittamiseen

Teol­li­suus­yh­tiö pyytää lupaa Py­hä­jo­ki­ta­lon ra­ken­ta­mis­hank­keen aloit­ta­mi­seen

30.08.2021 15:20
Tilaajille
Fennovoiman vierailukeskus Pyhäjokitaloon

Fen­no­voi­man vie­rai­lu­kes­kus Py­hä­jo­ki­ta­loon

24.08.2021 14:20
Tilaajille
Onko Pyhäjokitalo välttämätön?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Py­hä­jo­ki­ta­lo vält­tä­mä­tön?

30.04.2021 21:00
Tilaajille
Pyhäjoelle avattu Monela on ikään kuin pienois-Pyhäjokitalo, mutta mitä se oikein tarkoittaa?

Py­hä­joel­le avattu Monela on ikään kuin pie­nois-Py­hä­jo­ki­ta­lo, mutta mitä se oikein tar­koit­taa?

03.09.2020 18:00
Tilaajille
Perämerellä tarkkaillaan meren mikromuoveja ja siikaa osana isoa merenhoito-ohjelmaa

Pe­rä­me­rel­lä tark­kail­laan meren mik­ro­muo­ve­ja ja siikaa osana isoa me­ren­hoi­to-oh­jel­maa

27.03.2020 11:00
Tilaajille
Pyhäjokitalo valmiina kilpailutukseen: Katso kuinka talo avautuu joelle

Py­hä­jo­ki­ta­lo val­mii­na kil­pai­lu­tuk­seen: Katso kuinka talo avautuu joelle

11.01.2020 12:00
Tilaajille