Pysäköinti
Sairaalan alue voi muuttaa muotoaan: kaavoitus lisäämässä rakennusoikeutta rutkasti

Sai­raa­lan alue voi muuttaa muo­toaan: kaa­voi­tus li­sää­mäs­sä ra­ken­nus­oi­keut­ta rut­kas­ti

04.03.2022 08:00 2
Tilaajille
Parkkipirkolle olisi hommia – Raahessa pysäköidään jatkuvasti luvattomasti invapaikoille

Park­ki­pir­kol­le olisi hommia – Raa­hes­sa py­sä­köi­dään jat­ku­vas­ti lu­vat­to­mas­ti in­va­pai­koil­le

07.10.2020 08:00
Tilaajille
OYSin uusi 800 paikkainen pysäköintitalo avataan ensi maanantaina, pysäköinti ilmaista lokakuun ajan

OYSin uusi 800 paik­kai­nen py­sä­köin­ti­ta­lo avataan ensi maa­nan­tai­na, py­sä­köin­ti il­mais­ta lo­ka­kuun ajan

25.09.2020 07:54
Kuusiaita kaatuu tiistaina - sairaalan ja terveyskeskuksen asiakkaiden parkkipaikka suljetaan

Kuu­si­ai­ta kaatuu tiis­tai­na - sai­raa­lan ja ter­veys­kes­kuk­sen asiak­kai­den park­ki­paik­ka sul­je­taan

09.12.2019 10:03
Tilaajille