Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Raahen kauppakamariosasto
Raahen kauppakamariosaston asiamies Esa Pellikainen: "Prismakeskuksessa voivat kaikki voittaa"

Raahen kaup­pa­ka­ma­ri­osas­ton asia­mies Esa Pel­li­kai­nen: "P­ris­ma­kes­kuk­ses­sa voivat kaikki voit­taa"

28.12.2023 12:00 12
Tilaajille
Yritykset kokevat nykyisen tilanteen haastavana, mutta valoakin on jo näkyvissä – "Ensi kesänä ahneus voittaa pelon"

Yri­tyk­set kokevat ny­kyi­sen ti­lan­teen haas­ta­va­na, mutta va­loa­kin on jo nä­ky­vis­sä – "Ensi kesänä ahneus voittaa pelon"

30.11.2023 19:00
Tilaajille
Riihijärvi jatkaa Raahen kauppakamariosaston johdossa

Rii­hi­jär­vi jatkaa Raahen kaup­pa­ka­ma­ri­osas­ton joh­dos­sa

31.10.2023 13:31
Tilaajille
Laajaa kuntayhteistyötä
Mielipidekirjoitus

Laajaa kun­ta­yh­teis­työ­tä

16.05.2022 05:30
Tilaajille
Seutukuntaan saapuu tuhansia työntekijöitä – löytyykö kaikille sopiva asunto?

Seu­tu­kun­taan saapuu tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä – löy­tyy­kö kai­kil­le sopiva asunto?

24.04.2021 08:00 3
Tilaajille
Raahen seutukunnalla tuhannen taalan mahdollisuus - "Tässä on nyt isommalla porukalla hoksattu, että aletaan tehdä yhteistyötä"

Raahen seu­tu­kun­nal­la tu­han­nen taalan mah­dol­li­suus - "Tässä on nyt isom­mal­la po­ru­kal­la hok­sat­tu, että aletaan tehdä yh­teis­työ­tä"

05.03.2021 07:00
Tilaajille
Moni ala huhuilee osaavaa työvoimaa – Pekka Miilukangas: "Osaajat ovat töissä"

Moni ala hu­hui­lee osaavaa työ­voi­maa – Pekka Mii­lu­kan­gas: "O­saa­jat ovat töissä"

07.02.2021 15:32
Tilaajille
Odotettavissa monenlaista työvoimapulaa: sähköasentajat loppunevat 100 kilometrin säteeltä kun ydinvoimalan rakentaminen alkaa

Odo­tet­ta­vis­sa mo­nen­lais­ta työ­voi­ma­pu­laa: säh­kö­asen­ta­jat lop­pu­ne­vat 100 ki­lo­met­rin sä­teel­tä kun ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen alkaa

19.01.2021 16:00 2
Tilaajille
Riihijärvi johtaa Raahen kauppakamariosastoa

Rii­hi­jär­vi johtaa Raahen kaup­pa­ka­ma­ri­osas­toa

09.12.2020 19:18
Tilaajille
Liiketoimintaosaamista parannettava – Raimo Seikkala ” Kuntabarometristä eväät kehitykseen”

Lii­ke­toi­min­ta­osaa­mis­ta pa­ran­net­ta­va – Raimo Seik­ka­la ” Kun­ta­ba­ro­met­ris­tä eväät ke­hi­tyk­seen”

15.07.2020 09:00
Tilaajille