Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Työvoimapula
Hoitajapula ei hellitä, kokeista jopa ylitarjontaa Pohjois-Pohjanmaalla – Eläkevakuuttaja Kevan ennuste ei lupaa työvoimapula-aloille helpotusta lähivuosina

Hoi­ta­ja­pu­la ei hel­li­tä, ko­keis­ta jopa yli­tar­jon­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Elä­ke­va­kuut­ta­ja Kevan ennuste ei lupaa työ­voi­ma­pu­la-aloil­le hel­po­tus­ta lä­hi­vuo­si­na

01.03.2023 07:57
Tilaajille
Taantuman riski on noussut keväästä, mutta Pohjois-Pohjanmaan toimialat ovat pärjänneet tilanne huomioiden hyvin – työvoimapula vaivaa edelleen useita aloja

Taan­tu­man riski on noussut ke­vääs­tä, mutta Poh­jois-Poh­jan­maan toi­mi­alat ovat pär­jän­neet tilanne huo­mioi­den hyvin – työ­voi­ma­pu­la vaivaa edel­leen useita aloja

24.10.2022 12:14
Koulutuskeskus Brahen ravintola- ja cateringalan opiskelijoille on tarjolla hyvin töitä, ja samaan aikaan pohditaan, kuinka hakijamäärät saataisiin kasvamaan

Kou­lu­tus­kes­kus Brahen ra­vin­to­la- ja ca­te­ring­alan opis­ke­li­joil­le on tar­jol­la hyvin töitä, ja samaan aikaan poh­di­taan, kuinka ha­ki­ja­mää­rät saa­tai­siin kas­va­maan

20.04.2022 06:00
Tilaajille
Nyt alkaa olla huutava pula ammattilaisista koko Raahen seudulla, apua etsitään ulkomailta

Nyt alkaa olla huutava pula am­mat­ti­lai­sis­ta koko Raahen seu­dul­la, apua et­si­tään ul­ko­mail­ta

28.03.2022 08:00
Tilaajille
Tätä mieltä -palsta kysyy: Onko työvoimapulalle mitään tehtävissä?

Tätä mieltä -palsta kysyy: Onko työ­voi­ma­pu­lal­le mitään teh­tä­vis­sä?

05.11.2021 10:00 5
Tilaajille
Työvoimapula on jo todellisuutta
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­la on jo to­del­li­suut­ta

06.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Vaarana itseään ruokkiva loppuunpalamisen kierre: ravintoloihin ei löydy työntekijöitä

Vaarana itseään ruok­ki­va lop­puun­pa­la­mi­sen kierre: ra­vin­to­loi­hin ei löydy työn­te­ki­jöi­tä

05.08.2021 16:02
Tilaajille
Moni ala huhuilee osaavaa työvoimaa – Pekka Miilukangas: "Osaajat ovat töissä"

Moni ala hu­hui­lee osaavaa työ­voi­maa – Pekka Mii­lu­kan­gas: "O­saa­jat ovat töissä"

07.02.2021 15:32
Tilaajille
Odotettavissa monenlaista työvoimapulaa: sähköasentajat loppunevat 100 kilometrin säteeltä kun ydinvoimalan rakentaminen alkaa

Odo­tet­ta­vis­sa mo­nen­lais­ta työ­voi­ma­pu­laa: säh­kö­asen­ta­jat lop­pu­ne­vat 100 ki­lo­met­rin sä­teel­tä kun ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen alkaa

19.01.2021 16:00 2
Tilaajille