Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen kultakaivos
Raahen kultakaivos saamassa jatkajan

Raahen kul­ta­kai­vos saa­mas­sa jat­ka­jan

14.10.2022 08:00 10
Tilaajille
Kultakaivoksen johtaja edelleen toiveikas

Kul­ta­kai­vok­sen johtaja edel­leen toi­vei­kas

09.06.2022 13:35
Tilaajille
Kun kultakaivoksella on etsitty malmia, alueelle on kasattu miljoonien tonnien painosta kiveä – Nyt tämän kiven kaupallista hyödyntämistä pohditaan

Kun kul­ta­kai­vok­sel­la on etsitty malmia, alueel­le on kasattu mil­joo­nien tonnien pai­nos­ta kiveä – Nyt tämän kiven kau­pal­lis­ta hyö­dyn­tä­mis­tä poh­di­taan

27.04.2022 11:30 3
Tilaajille
Suurten toiveiden kultakaivos

Suurten toi­vei­den kul­ta­kai­vos

02.05.2022 12:43
Tilaajille
Otso Goldilta vaaditaan kaivoslain mukaista vakuutta, jotta asiat hoituisivat oikein kaivostoiminnan loputtua

Otso Gol­dil­ta vaa­di­taan kai­vos­lain mu­kais­ta va­kuut­ta, jotta asiat hoi­tui­si­vat oikein kai­vos­toi­min­nan lo­put­tua

27.03.2022 13:00 1
Tilaajille
Otso Goldin saneerausmenettely menossa, velkojien piti jo ilmoittautua

Otso Goldin sa­nee­raus­me­net­te­ly me­nos­sa, vel­ko­jien piti jo il­moit­tau­tua

20.03.2022 16:00
Tilaajille
Raahen kultakaivos lomauttaa lähes kaikki työntekijänsä

Raahen kul­ta­kai­vos lo­maut­taa lähes kaikki työn­te­ki­jän­sä

05.03.2022 10:00 1
Tilaajille
Otson entinen johtaja Brian Wesson kanteli vangitsemispäätöksestä

Otson entinen johtaja Brian Wesson kanteli van­git­se­mis­pää­tök­ses­tä

06.01.2022 11:00 2
Tilaajille
Otso Goldissa epäillään törkeitä rikoksia – käräjäoikeus on vanginnut yhtiön entisen toimitusjohtajan

Otso Gol­dis­sa epäil­lään tör­kei­tä ri­kok­sia – kä­rä­jä­oi­keus on van­gin­nut yhtiön entisen toi­mi­tus­joh­ta­jan

07.12.2021 13:30 9
Tilaajille
Räjäytys Raahen kultakaivoksella

Rä­jäy­tys Raahen kul­ta­kai­vok­sel­la

04.11.2021 16:00
Tilaajille
Hidastettu räjäytysvideo

Hi­das­tet­tu rä­jäy­tys­vi­deo

04.11.2021 16:00
Tilaajille
Otso Gold suunnittelee valavansa kultaa jälleen lokakuussa

Otso Gold suun­nit­te­lee va­la­van­sa kultaa jälleen lo­ka­kuus­sa

30.09.2021 20:00
Tilaajille
RS kysyy: Onnistuuko kultakaivoksen tuotannon aloitus tällä kertaa kunnolla?

RS kysyy: On­nis­tuu­ko kul­ta­kai­vok­sen tuo­tan­non aloitus tällä kertaa kun­nol­la?

10.09.2021 12:22 3
Rekrytoinnit ovat päättymässä, ja kaivos on valmis aloittamaan tuotantonsa

Rek­ry­toin­nit ovat päät­ty­mäs­sä, ja kaivos on valmis aloit­ta­maan tuo­tan­ton­sa

10.09.2021 08:00
Tilaajille
Raahe uuden asukkaan silmin: luonto viehättää, junayhteyden puute harmittaa

Raahe uuden asuk­kaan silmin: luonto vie­hät­tää, ju­na­yh­tey­den puute har­mit­taa

16.08.2021 09:01
Tilaajille
Otso Gold auttaa asunnon ja työn haussa: suurin ongelma kaupungin imagossa

Otso Gold auttaa asunnon ja työn haussa: suurin ongelma kau­pun­gin ima­gos­sa

16.08.2021 09:00 3
Tilaajille
Otso Goldin talousjohtaja: ensi kesänä Laivassa louhitaan taas kultaa

Otso Goldin ta­lous­joh­ta­ja: ensi kesänä Lai­vas­sa lou­hi­taan taas kultaa

27.01.2021 19:00 4
Tilaajille
Susilauma tappoi hirvikoiran – petoyhdysmiehen mielestä susien kaatoon pitää saada nyt lupia

Su­si­lau­ma tappoi hir­vi­koi­ran – pe­to­yh­dys­mie­hen mie­les­tä susien kaatoon pitää saada nyt lupia

17.01.2021 10:00
Tilaajille
Jos kultakaivos herää henkiin keväällä, sen on pantava ensiksi kuntoon monet asiat ympäristössä

Jos kul­ta­kai­vos herää henkiin ke­vääl­lä, sen on pantava ensiksi kuntoon monet asiat ym­pä­ris­tös­sä

04.01.2021 13:00
Tilaajille
Otso Goldin kultakaivos sai venäläistaustaisen rahoittajan Kyprokselta ja suunnittelee sadan henkilön palkkausta

Otso Goldin kul­ta­kai­vos sai ve­nä­läis­taus­tai­sen ra­hoit­ta­jan Kyp­rok­sel­ta ja suun­nit­te­lee sadan hen­ki­lön palk­kaus­ta

20.12.2020 08:00 4
Tilaajille