Mainos: Ter­ve­tu­loa pul­la­kah­vil­le ta­paa­maan leh­den­te­ki­jöi­tä ti 24.5. klo 12-14 Raahen Seutuun (Fell­ma­nin­puis­to­ka­tu 4). Pai­kal­la myös opas­tus­ta di­gi­tuot­tei­dem­me käyt­töön.

Otso Gold Oy
Kun kultakaivoksella on etsitty malmia, alueelle on kasattu miljoonien tonnien painosta kiveä – Nyt tämän kiven kaupallista hyödyntämistä pohditaan

Kun kul­ta­kai­vok­sel­la on etsitty malmia, alueel­le on kasattu mil­joo­nien tonnien pai­nos­ta kiveä – Nyt tämän kiven kau­pal­lis­ta hyö­dyn­tä­mis­tä poh­di­taan

27.04.2022 11:30 3
Tilaajille
Suurten toiveiden kultakaivos

Suurten toi­vei­den kul­ta­kai­vos

02.05.2022 12:43
Tilaajille
Otso Goldilta vaaditaan kaivoslain mukaista vakuutta, jotta asiat hoituisivat oikein kaivostoiminnan loputtua

Otso Gol­dil­ta vaa­di­taan kai­vos­lain mu­kais­ta va­kuut­ta, jotta asiat hoi­tui­si­vat oikein kai­vos­toi­min­nan lo­put­tua

27.03.2022 13:00 1
Tilaajille
Otso Goldin selvittäjä: "Ei todellakaan ole tarkoitus konkurssiin mennä"

Otso Goldin sel­vit­tä­jä: "Ei to­del­la­kaan ole tar­koi­tus kon­kurs­siin mennä"

23.03.2022 09:00
Tilaajille
Otso Goldin saneerausmenettely menossa, velkojien piti jo ilmoittautua

Otso Goldin sa­nee­raus­me­net­te­ly me­nos­sa, vel­ko­jien piti jo il­moit­tau­tua

20.03.2022 16:00
Tilaajille
Raahen kultakaivos lomauttaa lähes kaikki työntekijänsä

Raahen kul­ta­kai­vos lo­maut­taa lähes kaikki työn­te­ki­jän­sä

05.03.2022 10:00 1
Tilaajille
Otson entinen johtaja Brian Wesson kanteli vangitsemispäätöksestä

Otson entinen johtaja Brian Wesson kanteli van­git­se­mis­pää­tök­ses­tä

06.01.2022 11:00 2
Tilaajille
Yllätyksiä ja odottamatonta draamaa – uutisvuosi 2021 ei jättänyt Raahen alueella kylmäksi

Yl­lä­tyk­siä ja odot­ta­ma­ton­ta draamaa – uu­tis­vuo­si 2021 ei jät­tä­nyt Raahen alueel­la kyl­mäk­si

01.01.2022 10:00
Tilaajille
Otso Gold julkaisi kirjeen kaivosalueen maanomistajille: "Teemme hyvässä yhteistyössä työtä sen eteen, että kaivoksen tuotantoa voidaan jatkaa"

Otso Gold jul­kai­si kirjeen kai­vos­alueen maa­no­mis­ta­jil­le: "Teemme hyvässä yh­teis­työs­sä työtä sen eteen, että kai­vok­sen tuo­tan­toa voidaan jatkaa"

21.12.2021 09:50 2
Tilaajille
Keskellä kansainvälistä valtataistelua
Pääkirjoitus

Kes­kel­lä kan­sain­vä­lis­tä val­ta­tais­te­lua

17.12.2021 06:00
Tilaajille
Kavallusepäily kaatui ja Wesson vapautettiin, mutta rikostutkinta jatkuu – katso hengästyttävä lista Otso Goldin velkojista

Ka­val­lus­epäi­ly kaatui ja Wesson va­pau­tet­tiin, mutta ri­kos­tut­kin­ta jatkuu – katso hen­gäs­tyt­tä­vä lista Otso Goldin vel­ko­jis­ta

16.12.2021 17:00 2
Tilaajille
Tallqvist odottaa yhä vuosien takaisia saataviaan Otso Goldilta – "Selvitämme mahdollisia omia toimenpiteitämme asiassa"

Tall­qvist odottaa yhä vuosien ta­kai­sia saa­ta­viaan Otso Gol­dil­ta – "Sel­vi­täm­me mah­dol­li­sia omia toi­men­pi­tei­täm­me asias­sa"

10.12.2021 14:00
Tilaajille
Otso Goldille jäi paljon siivottavaa – "On ilmeistä, että he eivät ole viime kuukausina paljastaneet hallitukselle olennaisia talousasioita"

Otso Gol­dil­le jäi paljon sii­vot­ta­vaa – "On il­meis­tä, että he eivät ole viime kuu­kau­si­na pal­jas­ta­neet hal­li­tuk­sel­le olen­nai­sia ta­lou­sa­sioi­ta"

10.12.2021 07:30 2
Tilaajille
Otso Gold sai pyytämänsä perintä- ja ulosmittauskiellot – yhtiö hakee saneerausmenettelyyn myös Ruotsissa ja Kanadassa

Otso Gold sai pyy­tä­män­sä pe­rin­tä- ja ulos­mit­taus­kiel­lot – yhtiö hakee sa­nee­raus­me­net­te­lyyn myös Ruot­sis­sa ja Ka­na­das­sa

09.12.2021 11:32 2
Tilaajille
Otso Goldissa epäillään törkeitä rikoksia – käräjäoikeus on vanginnut yhtiön entisen toimitusjohtajan

Otso Gol­dis­sa epäil­lään tör­kei­tä ri­kok­sia – kä­rä­jä­oi­keus on van­gin­nut yhtiön entisen toi­mi­tus­joh­ta­jan

07.12.2021 13:30 9
Tilaajille
Räjäytys Raahen kultakaivoksella

Rä­jäy­tys Raahen kul­ta­kai­vok­sel­la

04.11.2021 16:00
Tilaajille
Katso videolta, millaiseen näkyyn Laivan kaivoksen avajaiset keskiviikkona päättyivät

Katso vi­deol­ta, mil­lai­seen näkyyn Laivan kai­vok­sen ava­jai­set kes­ki­viik­ko­na päät­tyi­vät

04.11.2021 16:03
Tilaajille
Hidastettu räjäytysvideo

Hi­das­tet­tu rä­jäy­tys­vi­deo

04.11.2021 16:00
Tilaajille
Otso Gold suunnittelee valavansa kultaa jälleen lokakuussa

Otso Gold suun­nit­te­lee va­la­van­sa kultaa jälleen lo­ka­kuus­sa

30.09.2021 20:00
Tilaajille
RS kysyy: Onnistuuko kultakaivoksen tuotannon aloitus tällä kertaa kunnolla?

RS kysyy: On­nis­tuu­ko kul­ta­kai­vok­sen tuo­tan­non aloitus tällä kertaa kun­nol­la?

10.09.2021 12:22 2