Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen lukio
Riemuylioppilaat vuosimallia 1973 kokoontuivat muistelemaan kouluaikojaan Raahen lukioon

Rie­mu­yli­op­pi­laat vuo­si­mal­lia 1973 ko­koon­tui­vat muis­te­le­maan kou­lu­ai­ko­jaan Raahen lukioon

04.07.2023 07:52
Raahe kilpailuttamassa lukiolaisille ilmaisen ajo-opetuksen

Raahe kil­pai­lut­ta­mas­sa lu­kio­lai­sil­le il­mai­sen ajo-ope­tuk­sen

17.04.2023 17:00 6
Tilaajille
Vanhat pistivät pystyyn kunnon show'n – katso kuvagalleria vanhojen tansseista

Vanhat pis­ti­vät pystyyn kunnon show'n – katso ku­va­gal­le­ria van­ho­jen tans­seis­ta

10.02.2023 16:01
Tilaajille
RS Live: Vanhat tanssivat perjantaina – katso tanssiesitys tallenteena

RS Live: Vanhat tans­si­vat per­jan­tai­na – katso tans­si­esi­tys tal­len­tee­na

10.02.2023 16:05
Tilaajille
Kiia ompeli itselleen mukavan ja mieluisan tanssiaispuvun: Tätä ei tarvitse nykiä kesken tanssin !

Kiia ompeli it­sel­leen mukavan ja mie­lui­san tans­siais­pu­vun: Tätä ei tar­vit­se nykiä kesken tanssin !

08.02.2023 09:00
Tilaajille
Tavoite oli saada hävikki alle seitsemään kiloon, mutta alkuviikon tulos oli yllätys

Tavoite oli saada hävikki alle seit­se­mään kiloon, mutta al­ku­vii­kon tulos oli yllätys

29.01.2023 14:00 1
Tilaajille
Raahen lukion ajokorttiin tähtäävä kurssi on alkamassa ensi syksynä, mutta ensin pitää kilpailuttaa

Raahen lukion ajo­kort­tiin täh­tää­vä kurssi on al­ka­mas­sa ensi syk­sy­nä, mutta ensin pitää kil­pai­lut­taa

16.12.2022 15:00
Urho Salo piti lukio- ja ammattiopintojen yhtä aikaa tekemisen tarjoamasta rytmistä

Urho Salo piti lukio- ja am­mat­ti­opin­to­jen yhtä aikaa te­ke­mi­sen tar­joa­mas­ta ryt­mis­tä

02.12.2022 09:00
Tilaajille
Suomen opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtajan mukaan valintakoeuudistus teki lukiosta valintakoeväylän

Suomen opin­to-oh­jaa­jat ry:n pu­heen­joh­ta­jan mukaan va­lin­ta­koe­uu­dis­tus teki lu­kios­ta va­lin­ta­koe­väy­län

05.10.2022 06:00
Tilaajille
Raahen pienet kyläkoulut nousivat taas lakkautuslistalle – myös keskuskoululaiset ja lukiolaiset saisivat uuden osoitteen

Raahen pienet ky­lä­kou­lut nou­si­vat taas lak­kau­tus­lis­tal­le – ­myös kes­kus­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set sai­si­vat uuden osoit­teen

30.09.2022 08:00 19
Tilaajille
Koulusihteeri Teemu Porko haluaisi oppia soittamaan jotain instrumenttia

Kou­lu­sih­tee­ri Teemu Porko ha­luai­si oppia soit­ta­maan jotain inst­ru­ment­tia

02.09.2022 09:58 1
Yhteishaun tulokset on julkistettu: Tässä jutussa on opiskelemaan päässeitä

Yh­teis­haun tu­lok­set on jul­kis­tet­tu: Tässä jutussa on opis­ke­le­maan pääs­sei­tä

17.06.2022 15:43 1
Tilaajille
Lukiolaiset tekivät hyvää viimeisen koulupäivän kunniaksi

Lu­kio­lai­set tekivät hyvää vii­mei­sen kou­lu­päi­vän kun­niak­si

04.06.2022 08:00
Tilaajille
Raahen lukiosta 80 uutta ylioppilasta – katso valmistuneiden nimet

Raahen lu­kios­ta 80 uutta yli­op­pi­las­ta – katso val­mis­tu­nei­den nimet

17.05.2022 13:04
Tilaajille
Myös ammatillisen koulutuksen ilmainen ajo-opetus keskusteluun – Raahen kaupunginhallitus haluaa ylikunnallisen työryhmän

Myös am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen il­mai­nen ajo-ope­tus kes­kus­te­luun – Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa yli­kun­nal­li­sen työ­ryh­män

05.04.2022 17:00 2
Tilaajille
Ei se ajankohta vaan tunnelma – Raahen lukion penkkarien tunnelmaan pääset videon ja kuvagallerian avulla

Ei se ajan­koh­ta vaan tun­nel­ma – Raahen lukion penk­ka­rien tun­nel­maan pääset videon ja ku­va­gal­le­rian avulla

31.03.2022 17:47
Tilaajille
Mikä ala kiinnosti Raahen seutukunnassa eniten? Katso yhteishaun hakijamäärät tästä jutusta

Mikä ala kiin­nos­ti Raahen seu­tu­kun­nas­sa eniten? Katso yh­teis­haun ha­ki­ja­mää­rät tästä jutusta

25.03.2022 10:42
Tilaajille
Raahen lukio tarjoaa ajo-opetuksen ilmaiseksi – "Pakkoraossa ollaan", sanoo rehtori

Raahen lukio tarjoaa ajo-ope­tuk­sen il­mai­sek­si – "Pak­ko­raos­sa ol­laan", sanoo rehtori

20.01.2022 13:26 10
Tilaajille
Jatko-opintopäivästä eväitä tulevaisuuteen

Jat­ko-opin­to­päi­väs­tä eväitä tu­le­vai­suu­teen

23.12.2021 15:00
Tilaajille
Lähiliikuntapaikan rakentamisesta selvityspyyntö

Lä­hi­lii­kun­ta­pai­kan ra­ken­ta­mi­ses­ta sel­vi­tys­pyyn­tö

15.08.2021 10:00 7
Tilaajille