Raahen lukio
Yhteishaun tulokset on julkistettu: Tässä jutussa on opiskelemaan päässeitä

Yh­teis­haun tu­lok­set on jul­kis­tet­tu: Tässä jutussa on opis­ke­le­maan pääs­sei­tä

17.06.2022 15:43 1
Tilaajille
Lukiolaiset tekivät hyvää viimeisen koulupäivän kunniaksi

Lu­kio­lai­set tekivät hyvää vii­mei­sen kou­lu­päi­vän kun­niak­si

04.06.2022 08:00
Tilaajille
Raahen lukiosta 80 uutta ylioppilasta – katso valmistuneiden nimet

Raahen lu­kios­ta 80 uutta yli­op­pi­las­ta – katso val­mis­tu­nei­den nimet

17.05.2022 13:04
Tilaajille
Myös ammatillisen koulutuksen ilmainen ajo-opetus keskusteluun – Raahen kaupunginhallitus haluaa ylikunnallisen työryhmän

Myös am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen il­mai­nen ajo-ope­tus kes­kus­te­luun – Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa yli­kun­nal­li­sen työ­ryh­män

05.04.2022 17:00 2
Tilaajille
Ei se ajankohta vaan tunnelma – Raahen lukion penkkarien tunnelmaan pääset videon ja kuvagallerian avulla

Ei se ajan­koh­ta vaan tun­nel­ma – Raahen lukion penk­ka­rien tun­nel­maan pääset videon ja ku­va­gal­le­rian avulla

31.03.2022 17:47
Tilaajille
Mikä ala kiinnosti Raahen seutukunnassa eniten? Katso yhteishaun hakijamäärät tästä jutusta

Mikä ala kiin­nos­ti Raahen seu­tu­kun­nas­sa eniten? Katso yh­teis­haun ha­ki­ja­mää­rät tästä jutusta

25.03.2022 10:42
Tilaajille
Raahen lukio tarjoaa ajo-opetuksen ilmaiseksi – "Pakkoraossa ollaan", sanoo rehtori

Raahen lukio tarjoaa ajo-ope­tuk­sen il­mai­sek­si – "Pak­ko­raos­sa ol­laan", sanoo rehtori

20.01.2022 13:26 10
Tilaajille
Jatko-opintopäivästä eväitä tulevaisuuteen

Jat­ko-opin­to­päi­väs­tä eväitä tu­le­vai­suu­teen

23.12.2021 15:00
Tilaajille
Lähiliikuntapaikan rakentamisesta selvityspyyntö

Lä­hi­lii­kun­ta­pai­kan ra­ken­ta­mi­ses­ta sel­vi­tys­pyyn­tö

15.08.2021 10:00 7
Tilaajille
Lenni sai täydet pisteet – ja teki samalla historiaa

Lenni sai täydet pisteet – ja teki samalla his­to­riaa

11.06.2021 19:00
Tilaajille
Raahen lukio pitää kiinni perinteestä, penkinpainajaiset järjestetään ensi viikolla

Raahen lukio pitää kiinni pe­rin­tees­tä, pen­kin­pai­na­jai­set jär­jes­te­tään ensi vii­kol­la

09.04.2021 13:00
Tilaajille
Vanhojentanssit siirtyvät kesälle

Van­ho­jen­tans­sit siir­ty­vät kesälle

01.04.2021 14:00 1
Tilaajille
Ensi syksynä opintonsa aloittava opiskelija pääsee lukiossa valmiiseen pöytään

Ensi syksynä opin­ton­sa aloit­ta­va opis­ke­li­ja pääsee lu­kios­sa val­mii­seen pöytään

17.02.2021 10:00
Tilaajille
Koulun vetovoima vahvistui korona-aikana: Abit olisivat olleet mieluummin koulun penkillä kuin etänä

Koulun ve­to­voi­ma vah­vis­tui ko­ro­na-ai­ka­na: Abit oli­si­vat olleet mie­luum­min koulun pen­kil­lä kuin etänä

02.02.2021 09:33
Tilaajille
Koululiiga jatkuu pian – Raahen lukion e-urheilujoukkueen kapteeni: "Totta kai se houkuttelisi, jos miljoonat tippuisivat tilille"

Kou­lu­lii­ga jatkuu pian – Raahen lukion e-ur­hei­lu­jouk­kueen kap­tee­ni: "Totta kai se hou­kut­te­li­si, jos mil­joo­nat tip­pui­si­vat ti­lil­le"

01.02.2021 10:00
Tilaajille
Lukion ykkösten ja kakkosten etäopiskelu jatkumassa helmikuun loppuun asti

Lukion yk­kös­ten ja kak­kos­ten etä­opis­ke­lu jat­ku­mas­sa hel­mi­kuun loppuun asti

28.01.2021 20:00 1
Tilaajille
Raahen lukion abit saivat luvan palata lähiopetukseen

Raahen lukion abit saivat luvan palata lä­hi­ope­tuk­seen

20.01.2021 12:27
Tilaajille
Törmiltä yllättävä ehdotus: Lukiosta Raahen keskusta-alueen uusi alakoulu ja liikuntahalli kirjaston kulmille

Tör­mil­tä yl­lät­tä­vä eh­do­tus: Lu­kios­ta Raahen kes­kus­ta-alueen uusi ala­kou­lu ja lii­kun­ta­hal­li kir­jas­ton kul­mil­le

18.01.2021 08:00 13
Tilaajille
Nyt tuli pakko opiskella täysi-ikäiseksi saakka, mutta se on ilmaista: Opinto-ohjaaja Pekka Korhonen iloitsee siitä, että nyt kuka tahansa voi hankkiutua haluamaansa ammattiin

Nyt tuli pakko opis­kel­la täy­si-ikäi­sek­si saakka, mutta se on il­mais­ta: Opin­to-oh­jaa­ja Pekka Kor­ho­nen iloit­see siitä, että nyt kuka tahansa voi hank­kiu­tua ha­lua­maan­sa am­mat­tiin

23.12.2020 08:00
Tilaajille
Oulu siirsi penkkarit ja vanhojen tanssit huhtikuulle - Raahessa ei hätäillä päätöksen tekemistä

Oulu siirsi penk­ka­rit ja van­ho­jen tanssit huh­ti­kuul­le - Raa­hes­sa ei hä­täil­lä pää­tök­sen te­ke­mis­tä

17.12.2020 15:43 2
Tilaajille