Rankkasateet
Pattijoen tulvareseptin ainesosat ovat rankkasade, navakka etelätuuli ja metsäojitukset - asiantuntija suosittelee viivästysaltaiden tekoa

Pat­ti­joen tul­va­re­sep­tin ai­nes­osat ovat rank­ka­sa­de, navakka ete­lä­tuu­li ja met­sä­oji­tuk­set - asian­tun­ti­ja suo­sit­te­lee vii­väs­tys­al­tai­den tekoa

18.11.2020 10:00 1
Tilaajille
Pattijoki tulvii teille ja pihoille –Vettä juoksutetaan tekoaltaaseen

Pat­ti­jo­ki tulvii teille ja pi­hoil­le –Vettä juok­su­te­taan te­ko­al­taa­seen

23.07.2020 17:12
Tilaajille