Suomen hallitus
Koronarajoitukset kiristyvät – katso hallituksen info suorana kello 9

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät – katso hal­li­tuk­sen info suorana kello 9

22.12.2021 08:45
Seuraa suorana: Hallitus kertoo poikkeusoloista kello 13

Seuraa suo­ra­na: Hal­li­tus kertoo poik­keus­olois­ta kello 13

01.03.2021 12:45
Harri Leppänen SSAB:lta: Energiaveroale tasaa puntteja Suomen ja Ruotsin välillä

Harri Lep­pä­nen SSAB:l­ta: Ener­gia­ve­ro­ale tasaa punt­te­ja Suomen ja Ruotsin välillä

19.09.2020 08:00
Tilaajille
Seuraa suorana: Uusi valtiovarainministeri Matti Vanhanen pitää tiedotustilaisuuden kello 9.15

Seuraa suo­ra­na: Uusi val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Matti Van­ha­nen pitää tie­do­tus­ti­lai­suu­den kello 9.15

09.06.2020 09:00
Kaatuuko hallitus syksyllä?
Mielipidekirjoitus

Kaa­tuu­ko hal­li­tus syk­syl­lä?

27.05.2020 07:30 1
Tilaajille
Katso suorana kello 11: Hallituksen koronainfo yli 70-vuotiaille.

Katso suorana kello 11: Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­in­fo yli 70-vuo­tiail­le.

20.05.2020 10:45
Tilaajille
Katso suorana kello 13: Hallitus kertoo ravintoloiden avaamisesta

Katso suorana kello 13: Hal­li­tus kertoo ra­vin­to­loi­den avaa­mi­ses­ta

19.05.2020 12:44
Katso suora lähetys: Pääministeri Marin avaa hallituksen koronastrategiaa kello 10

Katso suora lä­he­tys: Pää­mi­nis­te­ri Marin avaa hal­li­tuk­sen ko­ro­na­stra­te­giaa kello 10

15.05.2020 09:45
Seuraa suorana: Hallitus kertoo koronarajoitusten purkamisesta kello 19.30

Seuraa suo­ra­na: Hal­li­tus kertoo ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta kello 19.30

04.05.2020 19:20
Suora lähetys: Hallitus kertoo lapsille koronasta kello 11

Suora lä­he­tys: Hal­li­tus kertoo lap­sil­le ko­ro­nas­ta kello 11

24.04.2020 10:45
Seuraa suorana: Hallitus kertoo rajoitustoimista noin kello 19.30

Seuraa suo­ra­na: Hal­li­tus kertoo ra­joi­tus­toi­mis­ta noin kello 19.30

22.04.2020 19:10
Hallitus kertoo tänään Uudenmaan liikkumisrajoituksista – Katso suorana kello 10

Hal­li­tus kertoo tänään Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta – Katso suorana kello 10

15.04.2020 09:45
Mitä kehysriihessä päätettiin? Katso hallituksen tiedotustilaisuus suorana kello 14

Mitä ke­hys­rii­hes­sä pää­tet­tiin? Katso hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus suorana kello 14

08.04.2020 13:45
Rajaliikenteeseen tiukennuksia – katso hallituksen tilannekatsaus suorana kello 8

Ra­ja­lii­ken­tee­seen tiu­ken­nuk­sia – katso hal­li­tuk­sen ti­lan­ne­kat­saus suorana kello 8

07.04.2020 08:02
Hallitus kertoo opetukseen liittyvistä rajoituksista kello 11¬Seuraa suoraa lähetystä

Hal­li­tus kertoo ope­tuk­seen liit­ty­vis­tä ra­joi­tuk­sis­ta kello 11¬­Seu­raa suoraa lä­he­tys­tä

02.04.2020 10:40
Hallitus kertoo suojavarusteista ja hengityssuojainten käytöstä – seuraa suoraa lähetystä kello 11

Hal­li­tus kertoo suo­ja­va­rus­teis­ta ja hen­gi­tys­suo­jain­ten käy­tös­tä – seuraa suoraa lä­he­tys­tä kello 11

01.04.2020 10:40
Hallituksen koronakatsaus - katso suora lähetys, jonka uusi arvioitu alkamisaika on 19.30

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­kat­saus - katso suora lä­he­tys, jonka uusi ar­vioi­tu al­ka­mis­ai­ka on 19.30

30.03.2020 18:45
Suora lähetys: Hallitus tiedottaa huoltovarmuusasioista

Suora lä­he­tys: Hal­li­tus tie­dot­taa huol­to­var­muus­asiois­ta

27.03.2020 09:55
Hallituksen tiedotustilaisuus koronavirustilanteen vaatimien rajoitusten valmistelusta: Katso suora lähetys

Hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vaa­ti­mien ra­joi­tus­ten val­mis­te­lus­ta: Katso suora lähetys

25.03.2020 20:30
Hallitus pitää tilannekatsauksen kello 11 – seuraa lähetystä suorana

Hal­li­tus pitää ti­lan­ne­kat­sauk­sen kello 11 – seuraa lä­he­tys­tä suorana

23.03.2020 10:55