Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tätä mieltä
Kuukausi
Tätä mieltä: Miten vähän liikkuvat lapset saataisiin liikkumaan enemmän?

Tätä mieltä: Miten vähän liik­ku­vat lapset saa­tai­siin liik­ku­maan enem­män?

27.01.2023 13:00
Tilaajille
Tätä mieltä: Pitäisikö kaupungin tehdä yhdistysten kanssa rohkeammin yhteistyötä?

Tätä mieltä: Pi­täi­si­kö kau­pun­gin tehdä yh­dis­tys­ten kanssa roh­keam­min yh­teis­työ­tä?

20.01.2023 11:00 2
Tilaajille
Tätä mieltä: Ovatko petos- ja huijausyritykset jo osa yrittäjän arkea?

Tätä mieltä: Ovatko petos- ja hui­jaus­yri­tyk­set jo osa yrit­tä­jän arkea?

13.01.2023 09:00
Tilaajille
Mitä odotat alkaneelta vuodelta?

Mitä odotat al­ka­neel­ta vuo­del­ta?

06.01.2023 10:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tätä mieltä: Mitä löytyy joulupöydästäsi ja miten sulattelet herkut?

Tätä mieltä: Mitä löytyy jou­lu­pöy­däs­tä­si ja miten su­lat­te­let herkut?

22.12.2022 09:26 1
Tilaajille
Tätä mieltä: Saako Raahe vedystä uuden veturin?

Tätä mieltä: Saako Raahe vedystä uuden ve­tu­rin?

16.12.2022 11:24
Tilaajille
Tätä mieltä: Seuraatko jalkapallon MM-kisoja?

Tätä mieltä: Seu­raat­ko jal­ka­pal­lon MM-ki­so­ja?

25.11.2022 10:00 1
Tilaajille
Tätä mieltä -palstalla kysytään sopiiko halloweenin vietto suomalaiseen sielunmaisemaan?

Tätä mieltä -pals­tal­la ky­sy­tään sopiiko hal­lo­wee­nin vietto suo­ma­lai­seen sie­lun­mai­se­maan?

03.11.2022 20:00
Tilaajille
Tätä mieltä: Tulisiko kuntien palkita menestyneitä urheilijoitaan?

Tätä mieltä: Tu­li­si­ko kuntien palkita me­nes­ty­nei­tä ur­hei­li­joi­taan?

27.10.2022 20:00
Tilaajille
Tätä mieltä: Suomen Pisa-tulokset laskevat vuosi vuodelta. Mistä se johtuu?

Tätä mieltä: Suomen Pi­sa-tu­lok­set las­ke­vat vuosi vuo­del­ta. Mistä se johtuu?

21.10.2022 12:00
Tilaajille
Tätä mieltä: Joulusuklaat ovat jo kaupoissa, alkaako joulun odotus liian aikaisin?

Tätä mieltä: Jou­lu­suk­laat ovat jo kau­pois­sa, alkaako joulun odotus liian ai­kai­sin?

29.09.2022 20:00 2
Tilaajille
Tätä mieltä: Pystyttäisiinkö Raahessa pelaamaan mestistason jääkiekkoa?
Mielipidekirjoitus

Tätä mieltä: Pys­tyt­täi­siin­kö Raa­hes­sa pe­laa­maan mes­tis­ta­son jää­kiek­koa?

22.09.2022 20:00 2
Tilaajille
Tätä mieltä: Millä tavalla suomalaiset selviävät toinen toistaan seuraavista kriiseistä?

Tätä mieltä: Millä tavalla suo­ma­lai­set sel­viä­vät toinen tois­taan seu­raa­vis­ta krii­seis­tä?

08.09.2022 19:00 1
Tilaajille
Tätä mieltä: Menivätkö PattUn pelit odotusten mukaan?

Tätä mieltä: Me­ni­vät­kö PattUn pelit odo­tus­ten mukaan?

25.08.2022 21:00
Tilaajille
Tätä mieltä: Mikä tekee pienestä Suomesta niin hyvän jääkiekkomaan?

Tätä mieltä: Mikä tekee pie­nes­tä Suo­mes­ta niin hyvän jää­kiek­ko­maan?

03.06.2022 10:00
Tilaajille
Tätä mieltä -palsta kysyy: Kuinka Raahesta tehdään nykyistä vetovoimaisempi?

Tätä mieltä -palsta kysyy: Kuinka Raa­hes­ta tehdään ny­kyis­tä ve­to­voi­mai­sem­pi?

12.05.2022 19:30
Tilaajille
Tätä mieltä: Pesäpallo on 100-vuotias – mitä odotat alkavalta kaudelta?
Mielipidekirjoitus

Tätä mieltä: Pe­sä­pal­lo on 100-vuo­tias – mitä odotat al­ka­val­ta kau­del­ta?

05.05.2022 21:00
Tilaajille
Tätä mieltä -palsta kysyy: Mitkä asiat tekevät kunnasta yrittäjäystävällisen?

Tätä mieltä -palsta kysyy: Mitkä asiat tekevät kun­nas­ta yrit­tä­jäys­tä­väl­li­sen?

04.02.2022 10:00
Tilaajille
Tätä mieltä: Miksi on tärkeää, että lapset saavat harrastaa myös korona-aikana?

Tätä mieltä: Miksi on tär­keää, että lapset saavat har­ras­taa myös ko­ro­na-ai­ka­na?

20.01.2022 21:00
Tilaajille
Mikä on ollut parasta tässä urheiluvuodessa Raahen seutukunnassa?

Mikä on ollut parasta tässä ur­hei­lu­vuo­des­sa Raahen seu­tu­kun­nas­sa?

24.12.2021 06:00 1
Tilaajille