Tietoliikenne
Datankäytöstä lähes puolet matkaviestinverkossa –  suomalaisten datankäyttö näyttää varsin mobiilipainotteiselta

Da­tan­käy­tös­tä lähes puolet mat­ka­vies­tin­ver­kos­sa – suo­ma­lais­ten da­tan­käyt­tö näyttää varsin mo­bii­li­pai­not­tei­sel­ta

30.09.2021 14:53