Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tievalaistus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi tievalaistukseen liittyvät päätökset – asiassa ei oltu toimittu yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi tie­va­lais­tuk­seen liit­ty­vät pää­tök­set – asiassa ei oltu toi­mit­tu yh­den­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti

12.07.2022 18:00 2
Tilaajille
Tievalot uhkaavat sammua viideltä yksityistieltä Raahessa koska valaistussopimuksia ei ole allekirjoitettu ja kaupunki lopettaa sähkölaskujen maksamisen

Tie­va­lot uh­kaa­vat sammua vii­del­tä yk­si­tyis­tiel­tä Raa­hes­sa koska va­lais­tus­so­pi­muk­sia ei ole al­le­kir­joi­tet­tu ja kau­pun­ki lo­pet­taa säh­kö­las­ku­jen mak­sa­mi­sen

13.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Yksityisteiden tievalaisu hiertää kylillä – Tiekuntien on päätettävä ottavatko tievalaisun sähköt maksaakseen

Yk­si­tyis­tei­den tie­va­lai­su hiertää kylillä – Tie­kun­tien on pää­tet­tä­vä ot­ta­vat­ko tie­va­lai­sun sähköt mak­saak­seen

02.05.2021 15:00
Tilaajille