Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työllisyyden kuntakokeilu
Tullaan tutuiksi: Leila Riihijärvi pitää siitä, että laulaessa pääsee tulkitsemaan erilaisia tunnetiloja

Tullaan tu­tuik­si: Leila Rii­hi­jär­vi pitää siitä, että lau­laes­sa pääsee tul­kit­se­maan eri­lai­sia tun­ne­ti­lo­ja

19.09.2023 21:00
Kuusi hakijaa työllisyydenhoidon päälliköksi

Kuusi hakijaa työl­li­syy­den­hoi­don pääl­li­kök­si

21.03.2023 09:24 1
Tilaajille
Työllisyydenhoitoon esitetään yli 300 000 euron lisämäärärahaa

Työl­li­syy­den­hoi­toon esi­te­tään yli 300 000 euron li­sä­mää­rä­ra­haa

28.11.2022 09:00
Tilaajille
Hautamäki sijaistamaan työllisyydenhoidon päällikköä Raahessa

Hau­ta­mä­ki si­jais­ta­maan työl­li­syy­den­hoi­don pääl­lik­köä Raa­hes­sa

06.08.2022 10:00
Tilaajille
Raahessa piipahtanut työministeri Tuula Haatainen luottaa siihen, että työttömien osaamisen parantamisella päästään hyviin tuloksiin

Raa­hes­sa pii­pah­ta­nut työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­nen luottaa siihen, että työt­tö­mien osaa­mi­sen pa­ran­ta­mi­sel­la pääs­tään hyviin tu­lok­siin

29.03.2022 16:00 1
Tilaajille
Työllisyyden kuntakokeilu yltänyt Raahessa jo tuloksiin – "Taas on toukokuun alusta muuttumassa koko homma ihan uudenlaiseksi"

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu yltänyt Raa­hes­sa jo tu­lok­siin – "Taas on tou­ko­kuun alusta muut­tu­mas­sa koko homma ihan uu­den­lai­sek­si"

18.02.2022 08:00 2
Tilaajille
Työllisyyden kuntakokeilu vauhdissa – "Jatkossa ei päästä vain Raahen seutukuntana, vaan toiminta laajenee"

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu vauh­dis­sa – "Jat­kos­sa ei päästä vain Raahen seu­tu­kun­ta­na, vaan toi­min­ta laa­je­nee"

20.09.2021 08:00
Tilaajille
Maaliskuussa alkaneen Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilun aikana on myönnetty useita palkkatukijaksoja

Maa­lis­kuus­sa al­ka­neen Raahen seudun työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun aikana on myön­net­ty useita palk­ka­tu­ki­jak­so­ja

26.04.2021 07:30
Tilaajille