Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vihannin koulukeskus
"Täällähän voi pelata vaikka lentopalloa!" – Vihannin koulukeskuksen uusi sali miellytti tulevia käyttäjiä

"Tääl­lä­hän voi pelata vaikka len­to­pal­loa!" – Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen uusi sali miel­lyt­ti tulevia käyt­tä­jiä

29.05.2023 12:58
Tilaajille
Grand Imperial Orchestra Vihannin koulukeskuksessa

Grand Im­pe­rial Orc­hest­ra Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­ses­sa

07.11.2022 13:15
Tilaajille
Koulukonsertin pitänyt ranskalaisyhtye pitää lapsille soittamista erityisen tärkeänä

Kou­lu­kon­ser­tin pitänyt rans­ka­lais­yh­tye pitää lap­sil­le soit­ta­mis­ta eri­tyi­sen tär­keä­nä

07.11.2022 13:15
Tilaajille
Kouluruokailu on paljon muutakin kuin pelkkä ilmainen lounas – Vastaa kyselyyn ja kerro, mikä oli kouluruokasuosikkisi

Kou­lu­ruo­kai­lu on paljon muu­ta­kin kuin pelkkä il­mai­nen lounas – Vastaa ky­se­lyyn ja kerro, mikä oli kou­lu­ruo­ka­suo­sik­ki­si

19.10.2022 10:00
Tilaajille
Raahelainen Aresa voitti Vihannin liikuntahalliurakan - urakoitsija valittiin ehdollisena ennen rahoituksen varmistumista

Raa­he­lai­nen Aresa voitti Vi­han­nin lii­kun­ta­hal­li­ura­kan - ura­koit­si­ja va­lit­tiin eh­dol­li­se­na ennen ra­hoi­tuk­sen var­mis­tu­mis­ta

02.09.2021 13:30 1
Tilaajille
Vihannin koulun uuden liikuntasalin määrärahan tarve kohoaa jälleen

Vi­han­nin koulun uuden lii­kun­ta­sa­lin mää­rä­ra­han tarve kohoaa jälleen

13.08.2021 11:00
Tilaajille
Monen homman kesä edessä Raahessa

Monen homman kesä edessä Raa­hes­sa

18.01.2021 09:00
Tilaajille
Vihannin liikuntasalista tulee yli miljoona euroa alkuperäistä kustannusarviotaan kalliimpi

Vi­han­nin lii­kun­ta­sa­lis­ta tulee yli mil­joo­na euroa al­ku­pe­räis­tä kus­tan­nus­ar­vio­taan kal­liim­pi

14.01.2021 17:30 1
Tilaajille
Vihannissa alkaa uusi opin aika – Kurkista uuteen kouluun

Vi­han­nis­sa alkaa uusi opin aika – Kur­kis­ta uuteen kouluun

06.01.2021 06:00
Tilaajille
Vihannin koulukeskuksen liikuntasalisuunnitelma valmis – Lautakunta jätti suunnitelman vielä pöydälle

Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­li­suun­ni­tel­ma valmis – Lau­ta­kun­ta jätti suun­ni­tel­man vielä pöy­däl­le

16.12.2020 19:00 1
Tilaajille
Uuden koulukeskuksen valmistuessa Raahen on lakkautettava Vihannista kolme koulua

Uuden kou­lu­kes­kuk­sen val­mis­tues­sa Raahen on lak­kau­tet­ta­va Vi­han­nis­ta kolme koulua

19.10.2020 18:00
Tilaajille
Vihannin koulukeskus sai lisärahansa

Vi­han­nin kou­lu­kes­kus sai li­sä­ra­han­sa

22.09.2020 16:12
Tilaajille
Vihannin koulu valmistuu sovitussa aikataulussa: Katso miltä rakennuksessa nyt näyttää

Vi­han­nin koulu val­mis­tuu so­vi­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa: Katso miltä ra­ken­nuk­ses­sa nyt näyttää

12.09.2020 07:00
Tilaajille
Kaupunginhallitus siirsi Vihannin koulukeskuksen lisärahojen käsittelyn ensi viikkoon

Kau­pun­gin­hal­li­tus siirsi Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen li­sä­ra­ho­jen kä­sit­te­lyn ensi viik­koon

08.09.2020 17:30
Tilaajille
Vihantiin ensi vuonna nousevan liikuntasalin koko on päätetty

Vi­han­tiin ensi vuonna nou­se­van lii­kun­ta­sa­lin koko on pää­tet­ty

02.06.2020 12:25
Tilaajille
Uusi monitoimi-koulukeskus Vihannissa alkaa saada hahmoa: Hulppea koulu on kelpo vetonaula uusille asukkaille

Uusi mo­ni­toi­mi-kou­lu­kes­kus Vi­han­nis­sa alkaa saada hahmoa: Hulppea koulu on kelpo ve­to­nau­la uusille asuk­kail­le

25.04.2020 10:00
Tilaajille
Vihannin koulukeskuksen rakentaminen

Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen

25.04.2020 10:00
Tilaajille
Vihannin koulukeskus

Vi­han­nin kou­lu­kes­kus

04.01.2021 16:26
Tilaajille