Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Ase­ma­kaa­van muutos Sii­ka­joen Kes­ki­ky­län Mei­je­ri­saa­ren alueel­la oli kun­nan­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lys­sä – asia pää­tet­tiin pa­laut­taa ta­kai­sin val­mis­te­luun

Siikajoen kunnanhallituksen oli määrä päättää maanantaina kokouksessaan kuuluttaa Siikajoen Keskikylän Meijerisaaren asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.

Kunnanhallituksen tarkoitus oli hyväksyä Meijerisaaren asemakaavan muutosluonnos ja asettaa se julkisesti nähtäville sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Asia päätettiin kuitenkin yksimielisesti palauttaa valmisteluun.

Siikajoenkylällä Meijerisaaressa on voimassa vuonna 2003 vahvistunut Siikajoen osayleiskaava sekä 2005 hyväksytty asemakaava.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laatia Meijerisaareen ajantasainen asemakaava, joka vastaa kunnan maankäytön kehittämisen tarpeisiin. Alueen rakennetta on pyritty väljentämään reilusti.

Meijerisaaren asemakaavan muutos koskee Siikajoen Keskikylän asemakaavan kortteleita 56, 57 ja 58 sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita.

:
:

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Lue tilauksella tämä ja muut kiinnostavat artikkelit Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa