Tilaajille

Hu­le­ve­si­mää­räys tuli Raahen Vedelle täytenä yl­lä­tyk­se­nä - Pik­ku­lah­teen ei saa laskea puh­dis­ta­mat­to­mia sade- ja su­la­mis­ve­siä

Määräys vesistöön johdettavien hulevesien puhdistamisesta yllätti Raahen Vesi Oy:n. Raahen kaupunginvaltuuston viikko sitten hyväksymien ympäristönsuojelumääräysten mukaan hulevesiviemäreiden vedet tulee käsitellä ennen vesistöön johtamista esimerkiksi kosteikon, viivytyskentän tai teknisen puhdistusjärjestelmän kautta.

Määräys tarkoittaa, että Raahen Vesi ei saa enää laskea esimerkiksi kaupungin keskusta-alueen hulevesiä Pikkulahteen puhdistamatta. Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavia sade- ja sulamisvesiä.