Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Raahen Vesi
Vesipostin purkaminen nosti harmituksen Lapaluodossa: "Mökkiläisten palveluja pyritään poistamaan, koska ne eivät ole kannattavia"

Ve­si­pos­tin pur­ka­mi­nen nosti har­mi­tuk­sen La­pa­luo­dos­sa: "Mök­ki­läis­ten pal­ve­lu­ja py­ri­tään pois­ta­maan, koska ne eivät ole kan­nat­ta­via"

03.10.2023 16:00 5
Uutta vesijohtoa laitetaan maahan

Uutta ve­si­joh­toa lai­te­taan maahan

30.05.2023 20:00
Tilaajille
Nän tehtiin vesitorni

Nän tehtiin ve­si­tor­ni

05.05.2023 15:23
Tilaajille
Vapaita neliöitä rohkeasti uudelleen ideoitavaksi – vesiyhtiö laittoi Tornitalon vesisäiliön myyntiin

Vapaita ne­liöi­tä roh­keas­ti uu­del­leen ideoi­ta­vak­si – ve­si­yh­tiö laittoi Tor­ni­ta­lon ve­si­säi­liön myyn­tiin

05.05.2023 08:00 2
Tilaajille
Korona sotki etäluettavien mittareiden asennuksia – Vesijohtoverkostossa on paljon saneerausvelkaa

Korona sotki etä­luet­ta­vien mit­ta­rei­den asen­nuk­sia – Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on paljon sa­nee­raus­vel­kaa

17.03.2023 12:00
Ulkohuussi olisi nyt hyvä sillä muista että sähkökatkon aikana ei pitäisi vetää vessaa

Ul­ko­huus­si olisi nyt hyvä sillä muista että säh­kö­kat­kon aikana ei pitäisi vetää vessaa

07.12.2022 18:00 2
Tilaajille
Vesiyhtiö kerää vesimaksujen nostolla osinkoja Raahen kaupungille talouden tasapainottamiseen

Ve­si­yh­tiö kerää ve­si­mak­su­jen nos­tol­la osin­ko­ja Raahen kau­pun­gil­le ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen

25.11.2022 18:00 21
Tilaajille
Veden keittokehotus Pattijoella Linjatiellä, Raahen Vesi ennakoi tapauksien vain lisääntyvän

Veden keit­to­ke­ho­tus Pat­ti­joel­la Lin­ja­tiel­lä, Raahen Vesi ennakoi ta­pauk­sien vain li­sään­ty­vän

23.06.2021 13:08
Raahen Vesi voitti väännön hulevesistä - määräys vesien käsittelystä poistettiin

Raahen Vesi voitti väännön hu­le­ve­sis­tä - määräys vesien kä­sit­te­lys­tä pois­tet­tiin

21.05.2021 20:00 2
Tilaajille
Oravanpolulta kaadetaan kuusia – Kiertotie käyttöön väliaikaisesti

Ora­van­po­lul­ta kaa­de­taan kuusia – Kier­to­tie käyt­töön vä­li­ai­kai­ses­ti

20.04.2021 17:00
Tilaajille
Raahelle muokattiin oma hulevesimääräys - "Määräyksen henki ei muutu, vaikka sisältöä on tarkennettu"

Raa­hel­le muo­kat­tiin oma hu­le­ve­si­mää­räys - "Mää­räyk­sen henki ei muutu, vaikka si­säl­töä on tar­ken­net­tu"

31.03.2021 11:00
Tilaajille
Raahen hulevesimääräys sittenkin kokonaan uuteen käsittelyyn - "Vähemmän huomiota herättävää kuin se, että kaupungin omistama yhtiö haastaisi omistajansa oikeuteen"

Raahen hu­le­ve­si­mää­räys sit­ten­kin ko­ko­naan uuteen kä­sit­te­lyyn - "Vä­hem­män huo­mio­ta he­rät­tä­vää kuin se, että kau­pun­gin omis­ta­ma yhtiö haas­tai­si omis­ta­jan­sa oi­keu­teen"

19.02.2021 10:40 2
Tilaajille
Hulevesimyrsky: Raahen Vesi syyttää laiminlyönnistä ja haluaa ympäristönsuojelumääräykset uuteen käsittelyyn

Hu­le­ve­si­myrs­ky: Raahen Vesi syyttää lai­min­lyön­nis­tä ja haluaa ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set uuteen kä­sit­te­lyyn

17.02.2021 13:00 4
Tilaajille
Hulevesimääräys tuli Raahen Vedelle täytenä yllätyksenä - Pikkulahteen ei saa laskea puhdistamattomia sade- ja sulamisvesiä

Hu­le­ve­si­mää­räys tuli Raahen Vedelle täytenä yl­lä­tyk­se­nä - Pik­ku­lah­teen ei saa laskea puh­dis­ta­mat­to­mia sade- ja su­la­mis­ve­siä

31.01.2021 12:00 5
Tilaajille
Maamerkki katoaa maisemasta – Rakennuksista oli Raahen Vedelle vain kuluja

Maa­merk­ki katoaa mai­se­mas­ta – Ra­ken­nuk­sis­ta oli Raahen Vedelle vain kuluja

11.01.2021 08:00
Tilaajille