Raahen Vesi
Raahelle muokattiin oma hulevesimääräys - "Määräyksen henki ei muutu, vaikka sisältöä on tarkennettu"

Raa­hel­le muo­kat­tiin oma hu­le­ve­si­mää­räys - "Mää­räyk­sen henki ei muutu, vaikka si­säl­töä on tar­ken­net­tu"

31.03.2021 11:00
Tilaajille
Raahen hulevesimääräys sittenkin kokonaan uuteen käsittelyyn - "Vähemmän huomiota herättävää kuin se, että kaupungin omistama yhtiö haastaisi omistajansa oikeuteen"

Raahen hu­le­ve­si­mää­räys sit­ten­kin ko­ko­naan uuteen kä­sit­te­lyyn - "Vä­hem­män huo­mio­ta he­rät­tä­vää kuin se, että kau­pun­gin omis­ta­ma yhtiö haas­tai­si omis­ta­jan­sa oi­keu­teen"

19.02.2021 10:40 2
Tilaajille
Hulevesimyrsky: Raahen Vesi syyttää laiminlyönnistä ja haluaa ympäristönsuojelumääräykset uuteen käsittelyyn

Hu­le­ve­si­myrs­ky: Raahen Vesi syyttää lai­min­lyön­nis­tä ja haluaa ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set uuteen kä­sit­te­lyyn

17.02.2021 13:00 4
Tilaajille
Hulevesimääräys tuli Raahen Vedelle täytenä yllätyksenä - Pikkulahteen ei saa laskea puhdistamattomia sade- ja sulamisvesiä

Hu­le­ve­si­mää­räys tuli Raahen Vedelle täytenä yl­lä­tyk­se­nä - Pik­ku­lah­teen ei saa laskea puh­dis­ta­mat­to­mia sade- ja su­la­mis­ve­siä

31.01.2021 12:00 5
Tilaajille
Maamerkki katoaa maisemasta – Rakennuksista oli Raahen Vedelle vain kuluja

Maa­merk­ki katoaa mai­se­mas­ta – Ra­ken­nuk­sis­ta oli Raahen Vedelle vain kuluja

11.01.2021 08:00
Tilaajille