Tilaajille

Kes­kus­ta esittää Raaheen pie­nim­mil­le lap­sil­le ko­ti­hoi­don kun­ta­li­sää

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Raahen kaupunki ottaisi nopealla aikataululla käyttöön lasten kotihoidontuen 250 euron suuruisen kuntalisän. Se koskisi pienimpiä lapsia 10 kuukaudesta 1,5 ikävuoteen saakka

– Tämä toisi lisää työkaluja varhaiskasvatuksen kokonaisuuden hallitsemiseen, mutta ennen kaikkea lisäisi inhimillisyyttä sekä toisi lisää valinnanvapautta pienempien lasten hoidon toteuttamiseksi, Pekka Poukkulan esittämässä valtuustoaloitteessa todetaan.