Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Koulutiloja, niiden sijaintia ja toimintaa pohdittava kaikilla tasoilla

Mielipide Käyttökelvottomien tilojen uusina harmituksina ovat Kummatin koulun ja Pattasten ylempien vuosiluokkien koulun tilat. Ne lienevät käyttöikänsä päässä. Ensi vaiheessa haetaan väistötiloja. Jos molempiin kohteisiin aiotaan hankkia uudet tilat, se nopeasti vähenevien oppilasmäärien Raahessa vaikuttaa muidenkin koulujen toimintaan ­– jopa ylläpitoon. Sama vaikutus voi voimistua tai keventyä uudisrakentamisen koon perusteella.

Kaupunkialueen asumista ohjaa kaavoitus. Puolestaan koulukohtaisiin oppimistuloksiin ja kustannuksiin vaikuttaa järjestämistapa. Kotikoulussa voi olla lapsia varhaiskasvatuksesta – 1-2, 1-6, 1-9, 3-9 -vuosiluokille. Perusryhmittely soveltuu pieniinkin yksikköihin, alkaen esim. 40 oppilaasta. Opettajien työnkuvan laajentaminen ja erikoistumiset ovat toteutuksessa merkittävä voimavara. Raahen kaupungilla ei ole varaa aluekeskuksina toimivien kylien palvelujen alasajoon kouluja ja niiden tilojen käyttöä lakkauttamalla. Halukkuus kylissä asumiseen on kasvupaineessa.