Kouluverkko
Talouden tasapainotuksesta alustava sopu Pyhäjoella mutta koronaisku on vasta tulossa

Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tuk­ses­ta alus­ta­va sopu Py­hä­joel­la mutta ko­ro­na­is­ku on vasta tulossa

09.09.2020 11:00 0
Tilaajille
Kummatin koulun rehtori: Modulikoulu Kummattiin jo vuoden päästä

Kum­ma­tin koulun reh­to­ri: Mo­du­li­kou­lu Kum­mat­tiin jo vuoden päästä

09.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Edessä hyvin poikkeuksellinen syksy

Edessä hyvin poik­keuk­sel­li­nen syksy

29.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Koulutiloja, niiden sijaintia ja toimintaa pohdittava kaikilla tasoilla
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­ti­lo­ja, niiden si­jain­tia ja toi­min­taa poh­dit­ta­va kai­kil­la ta­soil­la

26.06.2020 06:45 0
Tilaajille
Pattasten yläkoulun ongelma ei monilla korjauksilla ratkennut: nyt suunnitellaan vuokrattavan moduulikoulun käyttöönottoa

Pat­tas­ten ylä­kou­lun ongelma ei monilla kor­jauk­sil­la rat­ken­nut: nyt suun­ni­tel­laan vuok­rat­ta­van mo­duu­li­kou­lun käyt­töön­ot­toa

23.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Kummatin koulu siirtynee jo syyslukukauden alkupuolella väistötiloihin noin kilometrin päähän nykyisestä koulusta

Kum­ma­tin koulu siir­ty­nee jo syys­lu­ku­kau­den al­ku­puo­lel­la väis­tö­ti­loi­hin noin ki­lo­met­rin päähän ny­kyi­ses­tä kou­lus­ta

23.06.2020 19:55 0
Tilaajille
Raahen koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen valmisteluun - kaupunginjohtaja haluaa suunnitelman kesäkuun loppuun mennessä

Raahen koulu- ja päi­vä­ko­ti­ver­kon tii­vis­tä­mi­nen val­mis­te­luun - kau­pun­gin­joh­ta­ja haluaa suun­ni­tel­man ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

17.02.2020 13:04 0
Tilaajille