Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi + Lehti 4 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Lape tulee lasten ja nuorten avuksi

Lasten tarpeet nousevat esille kärkihankkeessa.

Lapsille ja nuorille halutaan apua ajoissa ja helposti, kun he sitä tarvitsevat. Lape-mallissa kuunnellaan myös lasten mielipiteet.
Lapsille ja nuorille halutaan apua ajoissa ja helposti, kun he sitä tarvitsevat. Lape-mallissa kuunnellaan myös lasten mielipiteet.

Lape, hallituksen kärkihanke, ottaa tuulta alleen myös Raahen seutukunnassa.

Aluekoordinaattori ja kasvatuspsykologi Elina Kattilakoski esitteli Lape-hankkeen tavoitteita Pyhäjoen valtuuston kokouksessa keskiviikkona.

Pyhäjoen Lape-valtuutetuiksi valittiin Niko Rantanen ja hänen varahenkilökseen Anja Impola.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa lapsi- ja perhepalveluita niin, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ohjelma ottaa huomioon myös Suomeen ulkomailta muuttaneet lapset ja nuoret.

Kattilakosken mukaan tärkeää on, että perheet ja lapset saavat oikeita tukimuotoja oikeaan aikaan,

–Pyrimme tukemaan varhaiskasvatusten ja koulujen työtä hyvinvoinnin lisäämiseksi, hän sanoo,

Päättäjien ja ammattialisten on tunnettava entistä paremmin lapsen oikeudet ja osattava tehdä yhteistyötä lasten parhaaksi,

Lape-ohjelmassa korostetaan myös sitä, että lasten ja nuorten mielipiteitä pitää kuulla palveluita suunniteltaessa.

Yhteistyön tulee eri viranomaisten kesken onnistua niin, ettei lapsen tai perheen tarvitse asioida monen viranomaisen luona erikseen.

Kattilakoski sanoo, että kaikkien toimintaympäristöjen tulisi miettiä lapsiystävällisyyttä, mutta erityisesti on kehitettävä vaativia palveluita,

Lape-ohjelman tavoitteena on koota erilaisia lasten palveluita niin sanottuihin perhekeskuksiin,

Avainkäsitteitä Lape-työssä ovat muun muassa yksilöllinen oppilashuolto, moniammatillinen tuki sekä lasten ja nuorten perheiden osallisuus.

Ajatusmallina työssä käytetään positiivista pedagogiikkaa, jossa vaikeuksien yli pyritään pääsemään tukemalla lapsen vahvuuksia ja lisäämällä hyvinvointia.

Kattilakosken mukaan Lape-työ on jatkoa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän Lapset puheeksi työlle.

Lapset puheeksi -keskustelulla kartoitetaan lapsen arjen voimavaroja kotona, vapaa-ajalla ja koulussa ja löytää niitä tekijöitä, jotka tukevat ja vahvistavat lapsen arjen sujumista.

Yhteistyössä huoltajien ja opettajan kanssa mietitään, miten lapsen arkea voidaan tukea, jos jossain lapsen kehitysympäristössä havaitaan haavoittuvuuksia.

Raahessa kokeillaan myös muun muassa kasvatusohjaajan ja erityiskasvattajan tuomista kouluun.

Lape

Suunnitelma perustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen.

Muutosohjelmaa johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ohjelman toimeenpanon tukija on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Maakunnaallisesti tehtävä työ on jaettu alueisiin. Raahen seutukunta kuuluu Jokilaaksojen läntiseen alueeseen yhdessä Oulaisten, Merijärven ja Kalajoen kanssa.