Lap­si­per­heet ar­vos­te­le­vat koh­te­luaan pom­pot­te­lu­na

Suomen kunnilla ja maakunnassa olisi oppimista Raahen tavasta antaa apua lapsiperheille.

Lapsiperheet eivät saa Suomessa riittävästi tukea arkeensa. Lapsirikas-hankkeen Saana Savelan mukaan Raahessa lapsiperheet on otettu painopistealueeksi. Raahessa palvelu pelaa vastaajien mielestä paremmin kuin Oulussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Suomessa keskimäärin.
Lapsiperheet eivät saa Suomessa riittävästi tukea arkeensa. Lapsirikas-hankkeen Saana Savelan mukaan Raahessa lapsiperheet on otettu painopistealueeksi.
Lapsiperheet eivät saa Suomessa riittävästi tukea arkeensa. Lapsirikas-hankkeen Saana Savelan mukaan Raahessa lapsiperheet on otettu painopistealueeksi.

Raahessa tehty valtakunnallinen kysely osoittaa, että lapsiperheiden palvelut eivät toimi Suomessa riittävän hyvin. Iso osa lapsiperheistä ei edes tiedä, mistä he voisivat saada apua arkeensa.

Kyselyn tulosta voi pitää huolestuttavana: vain 37 prosenttia vastanneista lapsiperheistä on kokenut saaneensa riittävästi apua. Tämä tarkoittaa sitä, että 63 prosenttia lapsiperheistä kokee jääneensä jollain lailla oman onnensa nojaan.

Lapsiperheet kaipaavat entisaikojen kodinhoitajia takaisin ja apua, joka tulisi normaalireittejä soittamalla ja pyytämällä, ilman mitään arviointeja ja byrokraattista pompottelua.

Lapsirikas-hankkeen ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaalisessa mediassa tekemän kyselytutkimuksen tuloksista käy ilmi, että avun saaminen on tehty osassa kunnista niin monimutkaiseksi, että vanhemmat eivät jaksa hakea apua kaiken kiireen ja paineen keskellä.

Lapsirikas-hankkeen raahelainen projektisuunnittelija Saana Savela katsoo, että lapsiperheen palvelun pitäisi olla yhtä universaali, normaali palvelu kuin neuvolatoiminta. Hänestä kunnassa pitäisi olla paikka, mistä apua voisi tilata ilman, että sitä pitäisi erityisesti perustella.

Vaikka Suomessa on paikkakuntia, joilla avun saamisen kriteerit on nostettu niin ylös, ettei ennaltaehkäisevän avun antaminen ole mahdollista, Raahen seudulla ei Savelan mukaan evätä palvelua sen perusteella kuin jossain muualla, nimittäin etteivät perheen asiat ole riittävän huonosti.