Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lasten omais­hoi­don tuki on yleis­ty­mäs­sä Raahen seu­dul­la

Omaishoidon tukea saavien omaishoitajien määrä on Raahen seudulla valtakunnan tasoa.
Omaishoidon tukea saavien omaishoitajien määrä on Raahen seudulla valtakunnan tasoa.

Raahen seudulla on tämän vuoden aikana ollut 256 omaishoitajaa, joille Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä maksaa omaishoidon tukea.

Ikäihmisten osalta tuen saajat vaihtuvat, kun taas lasten hoidossa, alle 65-vuotiaiden osalta omaishoitosuhteet ovat pitkäkestoisia.

Viime vuonna Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella maksettiin omaishoidon tuen palkkiota 272 asiakkaalle. Heistä noin neljännes oli alle 17-vuotiaita.

Vuonna 2016 Raahen seutukunnassa maksettiin omaishoidon tukea 8 asiakkaalle 1 000 asukasta kohden, mikä on koko maan keskiarvo. Pohjois-Pohjanmaalla keskiarvo on 10 asiakasta 1 000 asukasta kohden.

Tulosyksikköjohtaja Maija Laitila kertoo, että omaishoidon tukea osataan hakea Raahen seutukunnalla joka ikäryhmässä, vaikka omaishoito usein mielletään ikäihmisten hoitamiseksi. Tukea haetaan enenevästi lapsilla esiintyvien kehitysviivästymien ja muiden sairauksien takia.

Laki omaishoidon tuesta on ollut voimassa reilut 10 vuotta. Se säätää omaishoidon tuen saamisen edellytyksistä ja määrittelee omaishoidon tuen kokonaisuudeksi, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista, hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu. Kuntakohtaiset kriteerit voivat vaihdella eri puolilla Suomea.

–Raahen seudulla omaishoidon tuen palkkio kohdennetaan yhtymähallituksen vahvistamien myöntämisperusteiden mukaan runsaasti päivittäistä hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville henkilöille, Laitila painottaa.

Hän on hyvillään siitä, että mahdollisen sote-uudistuksen myötä omaishoidon tuen myöntämisperusteet yhtenäistyvät Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2020.

Laitilan mukaan omaishoitajien jaksamista tuetaan tarjoamalla heille hoitotyön tueksi palveluja sekä maksutonta hyvinvointi- ja terveystarkastusta. Heitä autetaan hakemaan Kelan kustantamia kuntoutuksia. Hänestä työajan joustojen kehittäminen on tärkeää, jotta työikäinen voi jäädä hoitamaan läheistään menettämättä työpaikkaansa ja saadakseen tukea yhteiskunnalta ansionmenetyksen korvaamiseksi.