Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­säh­köä pys­ty­tään tuot­ta­maan jo ilman valtion tukea

Samanaikaisesti, kun hallitus selvittää tarpeettomien yritystukien poistamista, se on valmistelemassa tuulivoimalle uutta tukipakettia. Kalevi Nikulan mielestä hallituksen esitys tuulivoiman tukilaiksi on tarpeeton.
Samanaikaisesti, kun hallitus selvittää tarpeettomien yritystukien poistamista, se on valmistelemassa tuulivoimalle uutta tukipakettia. Kalevi Nikulan mielestä hallituksen esitys tuulivoiman tukilaiksi on tarpeeton.

MIELIPIDE Valtakunnallisesti toimivan tuulivoimayhtiön johtaja kertoi vastikään haastattelussa, että yhtiö aikoo rakentaa tuulivoimaa markkinaehtoisesti ilman tukia. Samanaikaisesti eduskunnan käsittelyssä on lakiesitys, jonka tarkoituksena olisi jopa 300 miljoonan euron myöntäminen tuulivoiman tuottamisen tukemiseen.

Hallituksen esitys tukilaiksi on tarpeeton ja tulee perua.

Hämmentävää on, että samanaikaisesti hallitus selvittää tarpeettomien yritystukien poistamista. Tuulivoimatukia on pidetty yhtenä esimerkkinä tällaisista kyseenalaisista tuista, jotka lisäksi aiheuttavat suurta haittaa vääristämällä energiamarkkinoita. Energia-alalla tarvitaan enemmän kotimaista työtä, ei ulkomailta jopa asentajineen tilattavia tuulivoimaloita.

Lakiesityksen mukaan valtion tukea uusiutuvan energian tuotantoon voitaisiin myöntää kilpailutuksen perusteella tuuli- ja aurinkovoimaloille, biokaasu- ja puupolttoainevoimaloille sekä aaltovoimaloille. Monet energia-alan järjestöt ovat yhtäpitävästi todenneet, että parhaat mahdollisuudet tukikilpailussa menestymiseen olisi tuulivoimalla.

Energia- ja ilmastostrategian yhteydessä hallitus linjasi, että tuulivoimarakentaminen pyritään keskittämään ensisijaisesti suuriin yksiköihin ja riittävälle etäisyydelle asutuksesta. Lakiesitykseen ei sisälly mitään toimenpiteitä, jotka takaisivat paremmat suojaetäisyydet. Päinvastoin kilpailu toisi tuulivoima-alueet yhä lähemmäksi asutuskeskuksia valmiiden tie- ja sähkölinjojen vuoksi.

Aiempien teholtaan 2–3 megawatin voimaloiden sijasta nyt suunnitellaan jo 6–8 megawatin voimaloita. Samalla haitatkin ovat lisääntyneet. Kuntaviranomaiset ovat ymmällä, kun asukkaat vaativat voimalamelun rajoittamista ja tuulivoimayhtiöt kieltäytyvät, koska rajoitukset tai pysäytykset vähentäisivät yhtiöiden tuloja.

Ympäristöministeriön tuleekin laatia uudet tuulivoima-alueiden suunnitteluohjeet, joissa otetaan huomioon nykyiset epäkohdat, voimaloiden kasvanut koko ja valmisteilla olevat terveysselvitykset. Ennen sitä ei ole mitään kiirettä tuulivoiman lisäämiseen edes markkinaehtoisesti.