Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sähkö
Fingrid on arvioinut, miten sähkö riittää Suomessa ensi talvena

Fingrid on ar­vioi­nut, miten sähkö riittää Suo­mes­sa ensi talvena

07.09.2023 17:30
Tilaajille
Uuden aurinko- ja tuulivoimaennustepalvelun avulla voi ennakoida sähkönkäyttöä

Uuden au­rin­ko- ja tuu­li­voi­maen­nus­te­pal­ve­lun avulla voi en­na­koi­da säh­kön­käyt­töä

14.06.2023 13:00
Tutkijat Ylen MOT:ssa: Suomalaiset maksoivat sähköstä viisi miljardia ylimääräistä, sähköntuottajat käärivät voittoja

Tut­ki­jat Ylen MOT:s­sa: Suo­ma­lai­set mak­soi­vat säh­kös­tä viisi mil­jar­dia yli­mää­räis­tä, säh­kön­tuot­ta­jat kää­ri­vät voit­to­ja

13.03.2023 10:13 1
Suomalaiset jatkoivat sähkön säästämistä helmikuussa

Suo­ma­lai­set jat­koi­vat sähkön sääs­tä­mis­tä hel­mi­kuus­sa

01.03.2023 13:16
Tarkista sähköt, ennen kuin lataat autoa

Tar­kis­ta sähköt, ennen kuin lataat autoa

14.02.2023 20:00
Tilaajille
Pakkahuoneen museon sähköremontti jatkuu nyt alakerrassa

Pak­ka­huo­neen museon säh­kö­re­mont­ti jatkuu nyt ala­ker­ras­sa

07.01.2023 14:00 1
Tilaajille
Oomi laskee sähkön kuluttajahintaa kylmimmän talven ajaksi – väliaikainen hinnan alennus voimassa kolme kuukautta

Oomi laskee sähkön ku­lut­ta­ja­hin­taa kyl­mim­män talven ajaksi – vä­li­ai­kai­nen hinnan alennus voi­mas­sa kolme kuu­kaut­ta

23.12.2022 09:17 1
Sähköfutuurit ennustavat: Sähkön hinta pysyy korkeana koko ensi vuoden

Säh­kö­fu­tuu­rit en­nus­ta­vat: Sähkön hinta pysyy kor­kea­na koko ensi vuoden

14.12.2022 16:00 3
Tilaajille
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin – näihin aikoihin valoja aiotaan sammuttaa sähköpulan uhatessa

Väy­lä­vi­ras­to va­rau­tuu maan­tie­va­lais­tuk­sen osit­tai­siin sam­mu­tuk­siin – näihin ai­koi­hin valoja aiotaan sam­mut­taa säh­kö­pu­lan uha­tes­sa

02.12.2022 18:02 4
Raahen seutukuntaan suunnitteilla lähes 20 uutta tuulivoimapuistoa ja liki 300 myllyä

Raahen seu­tu­kun­taan suun­nit­teil­la lähes 20 uutta tuu­li­voi­ma­puis­toa ja liki 300 myllyä

09.11.2022 08:00 3
Tilaajille
Selvitimme, paljonko maksaa PS4:llä pelaaminen ja saunan lämmitys – Sähkövisa kertoo 13 yleisimmän sähkölaitteen kustannukset

Sel­vi­tim­me, pal­jon­ko maksaa PS4:llä pe­laa­mi­nen ja saunan läm­mi­tys – Säh­kö­vi­sa kertoo 13 ylei­sim­män säh­kö­lait­teen kus­tan­nuk­set

27.09.2022 13:29
Tilaajille
Sähkökaupan valuvikoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­kau­pan va­lu­vi­ko­ja

16.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Omakotiliitto vaatii: Sähkölaskuja ei perintään

Oma­ko­ti­liit­to vaatii: Säh­kö­las­ku­ja ei pe­rin­tään

13.09.2022 17:16
Tilaajille
Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousivat Raahessa 18 prosenttia

Kun­ta­koh­tai­set kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set nou­si­vat Raa­hes­sa 18 pro­sent­tia

12.09.2022 15:30
Tilaajille
Kolumni: Valmiustilasta säästöliekille
Kolumni

Ko­lum­ni: Val­mius­ti­las­ta sääs­tö­lie­kil­le

17.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­kia­na­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

30.01.2022 13:00 2
Tilaajille
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­kia­na­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

28.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Sähkönkulutuksen lisäämiselle ei
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Säh­kön­ku­lu­tuk­sen li­sää­mi­sel­le ei

25.01.2022 22:00 2
Tilaajille
Kun latauspaikkoja kyseltiin, Raahepolis ryhtyi toimeen – Toiveissa on, että joku kurvaisi Kasitieltä Rantakadulle

Kun la­taus­paik­ko­ja ky­sel­tiin, Raa­he­po­lis ryhtyi toimeen – Toi­veis­sa on, että joku kur­vai­si Ka­si­tiel­tä Ran­ta­ka­dul­le

18.01.2022 19:00 6
Tilaajille
Pakkanen ei saa hiipiä kuluttajan kukkarolle
Pääkirjoitus

Pak­ka­nen ei saa hiipiä ku­lut­ta­jan kuk­ka­rol­le

10.12.2021 06:30 1
Tilaajille