Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Sähköautot
Tutkimus: Sähköauton käyttäjät kokevat auton lataamisen maksun hankalaksi

Tut­ki­mus: Säh­kö­au­ton käyt­tä­jät kokevat auton la­taa­mi­sen maksun han­ka­lak­si

22.03.2023 11:30
Tilaajille
Tarkista sähköt, ennen kuin lataat autoa

Tar­kis­ta sähköt, ennen kuin lataat autoa

14.02.2023 20:00
Tilaajille
Korjattu: Raahen seudulla vielä aika vähän sähköä tankkiin mutta ainakin 9 pisteestä

Kor­jat­tu: Raahen seu­dul­la vielä aika vähän sähköä tank­kiin mutta ainakin 9 pis­tees­tä

18.09.2022 19:00
Tilaajille
Sähköautoille on kysyntää raahelaisissa autoliikkeissä, mutta ostajan on hyvä varautua pitkähköön toimitusaikaan

Säh­kö­au­toil­le on ky­syn­tää raa­he­lai­sis­sa au­to­liik­keis­sä, mutta ostajan on hyvä va­rau­tua pit­käh­köön toi­mi­tus­ai­kaan

22.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Kun latauspaikkoja kyseltiin, Raahepolis ryhtyi toimeen – Toiveissa on, että joku kurvaisi Kasitieltä Rantakadulle

Kun la­taus­paik­ko­ja ky­sel­tiin, Raa­he­po­lis ryhtyi toimeen – Toi­veis­sa on, että joku kur­vai­si Ka­si­tiel­tä Ran­ta­ka­dul­le

18.01.2022 19:00 6
Tilaajille
Kuinka pitkälle sähköautojen lobbauksessa mennään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka pit­käl­le säh­kö­au­to­jen lob­bauk­ses­sa men­nään?

24.10.2021 12:00 1
Tilaajille
Sähköä autoihin latauspisteistä – kysyntä lisääntynyt

Sähköä au­toi­hin la­taus­pis­teis­tä – kysyntä li­sään­ty­nyt

23.06.2021 11:00
Tilaajille
Idea Pyhäjoelle tehtävästä sähköautojen latausparkista etenee

Idea Py­hä­joel­le teh­tä­väs­tä säh­kö­au­to­jen la­taus­par­kis­ta etenee

25.04.2021 16:03 2
Tilaajille
Sähköautokeskustelu on vailla totuuspohjaa
Lukijalta

Säh­kö­au­to­kes­kus­te­lu on vailla to­tuus­poh­jaa

19.04.2021 06:30
Tilaajille
Nettigallup: Tarvitaanko sähköautojen latauspisteitä lisää? Käy kertomassa mielipiteesi!

Net­ti­gal­lup: Tar­vi­taan­ko säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä lisää? Käy ker­to­mas­sa mie­li­pi­tee­si!

29.01.2021 12:00 18
Raideliikenne lisääntyy kun tavarajunat alkavat tuoda säännöllisesti akkukemikaaleja Sotkamon kaivokselta Raahen satamaan

Rai­de­lii­ken­ne li­sään­tyy kun ta­va­ra­ju­nat alkavat tuoda sään­nöl­li­ses­ti ak­ku­ke­mi­kaa­le­ja Sot­ka­mon kai­vok­sel­ta Raahen sa­ta­maan

23.01.2021 08:00
Tilaajille
Tämä meikäläinen maailmankansalainen uskoo tulevaisuuden tekniikan ratkaisevan ympäristöongelmat

Tämä mei­kä­läi­nen maail­man­kan­sa­lai­nen uskoo tu­le­vai­suu­den tek­nii­kan rat­kai­se­van ym­pä­ris­tö­on­gel­mat

30.12.2019 12:00
Tilaajille