Luonto

Susireviirien asukkaille tietoa omasta alueesta – DNA-näytekeräyksistä tietoa nyt reviireittäin

Su­si­re­vii­rien asuk­kail­le tietoa omasta aluees­ta – DNA-näy­te­ke­räyk­sis­tä tietoa nyt re­vii­reit­täin

03.12.2021 10:00
Tilaajille
Iso-Kraaseli lumosi kuvaajan – Taianomainen ketunleipämetsä löytyi sattumalta

Iso-Kraa­se­li lumosi ku­vaa­jan – Taia­no­mai­nen ke­tun­lei­pä­met­sä löytyi sat­tu­mal­ta

12.11.2021 11:00
Tilaajille
Siikajoella ollaan valmiita susijahtiin – Ministeriön asetus susien kannanhoidollisesta metsästyksestä lähti lausunnoille

Sii­ka­joel­la ollaan val­mii­ta su­si­jah­tiin – Mi­nis­te­riön asetus susien kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta met­säs­tyk­ses­tä lähti lau­sun­noil­le

04.11.2021 20:00
Tilaajille
Kalastuskortteja myydään marraskuussa; vesitiiviin kortin saa jo jouluksi

Ka­las­tus­kort­te­ja myydään mar­ras­kuus­sa; ve­si­tii­viin kortin saa jo jou­luk­si

29.10.2021 11:00
Tilaajille
Kalamarkkinat ovat kekriviikolla

Ka­la­mark­ki­nat ovat kek­ri­vii­kol­la

29.10.2021 11:00
Tilaajille
Kuusi kukkii kauttaaltaan käpyjä, mutta siemensato silti vaarassa

Kuusi kukkii kaut­taal­taan käpyjä, mutta sie­men­sa­to silti vaa­ras­sa

29.10.2021 10:00
Tilaajille
Haapa kannattaa yleensä säästää, mutta jos kaato on edessä, haapa kokee hitaan kuoleman

Haapa kan­nat­taa yleensä sääs­tää, mutta jos kaato on edessä, haapa kokee hitaan kuo­le­man

22.10.2021 11:00
Tilaajille
Yhteinen vihollinen yhdisti naapurit: Myyrät veivät potutkin penkistä

Yh­tei­nen vi­hol­li­nen yhdisti naa­pu­rit: Myyrät veivät po­tut­kin pen­kis­tä

20.10.2021 09:00
Tilaajille
Ruususota
Kolumni Inga Nuojua

Ruu­su­so­ta

20.10.2021 07:00
Tilaajille
Mehtästä muistojen syövereihin
Kolumni Pekka Jaatinen

Meh­täs­tä muis­to­jen syö­ve­rei­hin

18.10.2021 07:00
Tilaajille