Tilaajille

Mai­nin­ki-rat­kai­sua puidaan nyt Oi­keus­kans­le­rin­vi­ras­tos­sa - Raahe pitää kan­te­lun väit­tei­tä pe­rus­teet­to­mi­na

Oikeuskanslerinvirasto on pyytänyt Raahen kaupungilta selvityksen kaupungin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän menettelystä palvelukeskus Mainingin korvaavia tiloja koskevassa asiassa. Raahelainen Sari Nurro on tehnyt Oikeuskanslerinvirastolle kantelun, jossa arvostellaan palvelukeskus Mainingin toimitiloja ja hoivapalvelujen yksityiselle palveluntuottajalle siirtoa koskevien asioiden valmistelua ja päätöksentekoa.

Kantelijan mielestä palvelunkäyttäjiä tai kuntalaisia ei ole kuultu asianmukaisesti, asioista ei ole tehty valituskelpoisia päätöksiä, asianmukaisia rakennuslupia ei ole haettu eikä myönnetty eikä palveluhankintaa ole kilpailutettu. Raahen kaupungin sekä hyvinvointikuntayhtymän menettely rikkoo kantelijan mielestä yhdenvertaisuusperiaatetta, koska toteutettu järjestely kanavoi julkisia varoja perusteetta sekä ilman avointa ja puolueetonta kilpailutusta kahdelle yritykselle.