Palvelukeskus Maininki
Mainingin tilalle tulevaa hoivakotia aletaan rakentamaan syksyllä

Mai­nin­gin tilalle tulevaa hoi­va­ko­tia aletaan ra­ken­ta­maan syk­syl­lä

08.07.2020 14:00 2
Tilaajille
Lehto: Hakotaurin tonttikauppa vielä tekemättä

Lehto: Ha­ko­tau­rin tont­ti­kaup­pa vielä te­ke­mät­tä

29.03.2020 15:00 0
Tilaajille
Valitus ei hidasta Lehtoa ja Attendoa - kuntayhtymä lupailee yleisötilaisuutta

Valitus ei hidasta Lehtoa ja At­ten­doa - kun­ta­yh­ty­mä lu­pai­lee ylei­sö­ti­lai­suut­ta

05.03.2020 13:08 0
Tilaajille
Raahen ja hyvinvointikuntayhtymän Maininki-päätökset aluehallintoviraston tutkittavaksi

Raahen ja hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män Mai­nin­ki-pää­tök­set alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tut­kit­ta­vak­si

21.02.2020 12:41 0
Tilaajille
Maininki-soppa sakenee Raahessa - vuorossa oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä

Mai­nin­ki-sop­pa sakenee Raa­hes­sa - vuo­ros­sa oi­kai­su­vaa­ti­mus kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä

19.02.2020 15:28 0
Tilaajille
Veikko laulaa vanhuksille kahvipalkalla

Veikko laulaa van­huk­sil­le kah­vi­pal­kal­la

07.02.2020 12:00 0
Tilaajille
Maininki-selvitys ei tyydytä - kaupunginhallitus haluaa lisäselvityksiä

Mai­nin­ki-sel­vi­tys ei tyydytä - kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa li­sä­sel­vi­tyk­siä

04.02.2020 11:42 0
Tilaajille
Mainingin yksi osasto suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi huhtikuun alkuun mennessä

Mai­nin­gin yksi osasto sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi huh­ti­kuun alkuun men­nes­sä

28.01.2020 16:11 0
Tilaajille
Jouluinen tervehdys

Jou­lui­nen ter­veh­dys

22.12.2019 15:00 0