Palvelukeskus Maininki
Maininkiin tehdään elokuvateatteri – raahelaiset voivat ehdottaa suosikkipenkkiänsä perjantaina kello 10–11 Mainingissa

Mai­nin­kiin tehdään elo­ku­va­teat­te­ri – raa­he­lai­set voivat eh­dot­taa suo­sik­ki­penk­kiän­sä per­jan­tai­na kello 10–11 Mai­nin­gis­sa

01.04.2022 08:00 6
Tilaajille
Mainingille voi olla löytymässä uutta käyttöä – Raahen tekninen johtaja: "Vielä ei ole mitään sellaista, mitä voisi kertoa julkisuuteen"

Mai­nin­gil­le voi olla löy­ty­mäs­sä uutta käyttöä – Raahen tek­ni­nen joh­ta­ja: "Vielä ei ole mitään sel­lais­ta, mitä voisi kertoa jul­ki­suu­teen"

22.03.2022 18:00 2
Tilaajille
Raahen talousarviokokouksessa pohdittiin Mainingin tiloja ja puitiin PattU-sopimusta

Raahen ta­lous­ar­vio­ko­kouk­ses­sa poh­dit­tiin Mai­nin­gin tiloja ja puitiin Pat­tU-so­pi­mus­ta

14.12.2021 18:00 4
Tilaajille
Tapaus Maininki taitaa olla loppuun tutkittu
Pääkirjoitus

Tapaus Mai­nin­ki taitaa olla loppuun tut­kit­tu

22.10.2021 06:30 2
Tilaajille
Apulaisoikeuskansleri ei puutu Raahen Maininki-päätöksiin – kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin

Apu­lais­oi­keus­kans­le­ri ei puutu Raahen Mai­nin­ki-pää­tök­siin – kantelu ei anna aihetta toi­men­pi­tei­siin

21.10.2021 17:00 1
Tilaajille
Mainingin liikkeenluovutus ja muutto lykkääntyy kuukaudella

Mai­nin­gin liik­keen­luo­vu­tus ja muutto lyk­kään­tyy kuu­kau­del­la

25.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Maininki taas puheenaiheena Raahessa - valtuustossa epäiltiin jopa päättäjien harhauttamista

Mai­nin­ki taas pu­heen­ai­hee­na Raa­hes­sa - val­tuus­tos­sa epäil­tiin jopa päät­tä­jien har­haut­ta­mis­ta

25.05.2021 21:00 4
Tilaajille
Vanha Mainingin kiinteistö on jäämässä tyhjilleen

Vanha Mai­nin­gin kiin­teis­tö on jää­mäs­sä tyh­jil­leen

21.05.2021 12:00 3
Tilaajille
Maininki-ratkaisua puidaan nyt Oikeuskanslerinvirastossa - Raahe pitää kantelun väitteitä perusteettomina

Mai­nin­ki-rat­kai­sua puidaan nyt Oi­keus­kans­le­rin­vi­ras­tos­sa - Raahe pitää kan­te­lun väit­tei­tä pe­rus­teet­to­mi­na

19.11.2020 11:09 4
Tilaajille
Mainingin tilalle tulevaa hoivakotia aletaan rakentamaan syksyllä

Mai­nin­gin tilalle tulevaa hoi­va­ko­tia aletaan ra­ken­ta­maan syk­syl­lä

08.07.2020 14:00 2
Tilaajille
Lehto: Hakotaurin tonttikauppa vielä tekemättä

Lehto: Ha­ko­tau­rin tont­ti­kaup­pa vielä te­ke­mät­tä

29.03.2020 15:00
Tilaajille
Valitus ei hidasta Lehtoa ja Attendoa - kuntayhtymä lupailee yleisötilaisuutta

Valitus ei hidasta Lehtoa ja At­ten­doa - kun­ta­yh­ty­mä lu­pai­lee ylei­sö­ti­lai­suut­ta

05.03.2020 13:08
Tilaajille
Raahen ja hyvinvointikuntayhtymän Maininki-päätökset aluehallintoviraston tutkittavaksi

Raahen ja hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män Mai­nin­ki-pää­tök­set alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tut­kit­ta­vak­si

21.02.2020 12:41
Tilaajille
Maininki-soppa sakenee Raahessa - vuorossa oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä

Mai­nin­ki-sop­pa sakenee Raa­hes­sa - vuo­ros­sa oi­kai­su­vaa­ti­mus kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä

19.02.2020 15:28
Tilaajille
Veikko laulaa vanhuksille kahvipalkalla

Veikko laulaa van­huk­sil­le kah­vi­pal­kal­la

07.02.2020 12:00
Tilaajille
Maininki-selvitys ei tyydytä - kaupunginhallitus haluaa lisäselvityksiä

Mai­nin­ki-sel­vi­tys ei tyydytä - kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa li­sä­sel­vi­tyk­siä

04.02.2020 11:42
Tilaajille
Mainingin yksi osasto suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi huhtikuun alkuun mennessä

Mai­nin­gin yksi osasto sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi huh­ti­kuun alkuun men­nes­sä

28.01.2020 16:11
Tilaajille
Jouluinen tervehdys

Jou­lui­nen ter­veh­dys

22.12.2019 15:00