Mainos: Black Friday -tarjouksena Raahen Seutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Me­ri­voi­mat oh­jus­ve­ne Raahen myyn­nis­tä: Ei ajan­koh­tais­ta mutta ei mah­do­ton­ta

Raahessa vierailleen ohjusvene Raahen vierailu nostatti esiin ajatuksen hankkia alus kummikaupunkiinsa sen jälkeen, kun se poistetaan käytöstä. Merivoimilta saadun kommentin mukaan aluksen saanti esimerkiksi Raaheen ei ole mahdotonta.

Ohjusvene Raahe vieraili Raahessa Meripäivien aikaan. Mutta voisiko se jäädä joskus käytöstä poistuttuaan Raaheen pysyvästi? Ei mitenkään poissuljettua, arvioidaan Merivoimilta.
Ohjusvene Raahe vieraili Raahessa Meripäivien aikaan. Mutta voisiko se jäädä joskus käytöstä poistuttuaan Raaheen pysyvästi? Ei mitenkään poissuljettua, arvioidaan Merivoimilta.

Ohjusvene Raahen myynti ei ole ajankohtaista Merivoimille, kertoo Merivoimien esikunnan suunnitteluosaston apulaisosastopäällikkö, komentaja Juha Torkkeli.

Torkkelin mukaan sotalaivan käyttöikä on 30 vuotta, ja ohjusvene Raahen osalta palvelusvuodet tulevat täyteen 8 vuoden kuluttua. Merivoimat on varautunut Laivue 2020 -hankkeessa siihen, että ohjusvene Raahen kaltaiset Rauma-luokan alukset poistuvat Merivoimien sotilaskäytöstä noin vuonna 2025.

Vaikka keskustelu täysin iskukykyisen ja täydessä operatiivisessa käytössä olevan sota-aluksen myynnistä on Juha Torkkelista vahvasti ennenaikaista, hän ei pidä täysin mahdottomana sitä, että alus myytäisiin joskus museokäyttöön.

–Ei se ole poikkeuksellista, Torkkeli sanoo.

Merivoimien sota-aluksia on museoitu ennenkin. 74-metrinen Tykkivene Karjala on nähtävänä Turussa Aurajoessa, samoin 56-metrinen Miinalaiva Keihässalmi. Rajavartiolaitoksen aluksia on museoituina Merivartiomuseossa Kotkan Merikeskus Vellamossa.

Alus poistuu Merivoimilta, kun siitä on tehty ensin hylkäyspäätös. Siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu, on Torkkelin mukaan 3 vaihtoehtoa.

–Alukset riisutaan kokonaan aseistuksesta ja myydään, jos on halukkaita ja asianmukaisia ostajia, tai ne romutetaan. Museointi on kolmas vaihtoehto. Se edellyttää museolta investointeja.

Päätöksen aluksen kohtalosta tekee lopulta puolustusministeriö Puolustusvoimien valmistelusta.

–Museoinnin kohdalla asiaa katsotaan tapauskohtaisesti, Torkkeli muotoilee.

Merivoimat suhtautuvat suopeasti ajatukseen alusten museoinnista.

Museoinnissa on tarkoitus säilyttää Merivoimien historiaa ja sota-aluksen arsenaalia jälkipolvien nähtäväksi.

Museointi aiheuttaa museon pitäjälle suuria vuotuisia kuluja. Komentaja Juha Torkkeli arvioi, että ne saattavat nousta joinakin telakointivuosina jopa kymmeniin tuhansiin euroihin vuodessa. Yleensä vuotuiset kulut jäävät kuitenkin muutamaan tuhanteen euroon.

–Se ei ole kertaluokan hankinta. Myynnille asetetaan ehtoja. Museoitsija sitoutuu pitkäjänteiseen hoitoon.

Kuluja aiheuttavat muun muassa sähkölämmitys, maalaus ja ennen muuta telakointi. Alusta ei voi vain makuuttaa meressä, vaan se on aika ajoin nostettava telakalle ja huollettava perusteellisesti.

–Harrastajayhdistykset eivät voi alusta ylläpitää, arvelee Torkkeli.

Summaa, joka poistoikään tulleesta aluksesta pitäisi maksaa, Torkkeli ei ala arvioida. Todennäköisesti ainakin aluksen romutushinta on saatava.

–Kokonaisuus ratkaisee, hän sanoo.

Torkkelin mukaan Turussa Aurajoessa olevat Forum Marinumin näyttelyalukset ovat Sotamuseon hallinnassa.

–Sotamuseon pitää hyväksyä ylläpitäjä. Siinä mielessä aluksesta ei tulisi luultavasti kovin suuria hankintakuluja, Torkkeli arvioi.

Alukseen sijoitettuja rahoja voi olla vaikea kerätä yleisötuloilla.

–Kovin huonosti se soveltuu kahvila- tai hotellikäyttöön, hän sanoo.