Tilaajille

Pih­ka­sen vuoro vastata lu­mi­työ­aloit­tee­seen - "Käy­tän­nön työssä asiat eivät olekaan enää niin selviä"

Raahen kaupungin kuntatekniikan päällikön Paula Pihkasen mielestä Vanhan Raahen alueella on tähän saakka saavutettu riittävä talvikunnossapidon taso. Vastauksessaan Kimmo Virtasen kuntalaisaloitteeseen alueen lumivalleista ja jalkakäytävien talviaikaisesta puhtaanapidosta hän toteaa kuntatekniikalla olevan vähäiset mahdollisuudet auttaa kiinteistöjen jalkakäytävien lumenpoistossa, kun otetaan huomioon koko kaupungin asukkaiden yhdenvertaisuus.

Viime talvena tekemässään kuntalaisaloitteessa Virtanen toivoi sovitteluratkaisua vanhan kaupungin kiinteistönomistajia kuormittavaan jalkakäytävien talviaikaiseen kunnossapitoon. Kun varikon työnjohto vastauksessaan tyrmäsi aloitteessa esitetyt ratkaisuvaihtoehdot, palautti kaupunginhallitus vastauksen uuteen valmisteluun sillä evästyksellä, että asiaan haetaan enemmän ratkaisuja.