Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kuntalaisaloite
Raahelaiset toivovat monipuolisempia talviliikuntamahdollisuuksia kaupunkiin: monitoimiuria sekä puistolatuja kaivataan

Raa­he­lai­set toi­vo­vat mo­ni­puo­li­sem­pia tal­vi­lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­kiin: mo­ni­toi­mi­uria sekä puis­to­la­tu­ja kai­va­taan

02.02.2024 12:00
Tilaajille
Raahen kaupunkikameroista jo alustava lupaus – tavoitteena aloittaa lähetykset ensi vuonna

Raahen kau­pun­ki­ka­me­rois­ta jo alus­ta­va lupaus – ta­voit­tee­na aloit­taa lä­he­tyk­set ensi vuonna

16.02.2022 08:00 1
Tilaajille
Pihkasen vuoro vastata lumityöaloitteeseen - "Käytännön työssä asiat eivät olekaan enää niin selviä"

Pih­ka­sen vuoro vastata lu­mi­työ­aloit­tee­seen - "Käy­tän­nön työssä asiat eivät olekaan enää niin selviä"

29.08.2021 12:00 1
Tilaajille
Idea Pyhäjoelle tehtävästä sähköautojen latausparkista etenee

Idea Py­hä­joel­le teh­tä­väs­tä säh­kö­au­to­jen la­taus­par­kis­ta etenee

25.04.2021 16:03 2
Tilaajille
Varikon työnjohdon vastaus ei kelpaa - kaupunginhallitus haluaa ratkaisuja Vanhan Raahen lumityöongelmaan

Varikon työn­joh­don vastaus ei kelpaa - kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa rat­kai­su­ja Vanhan Raahen lu­mi­työ­on­gel­maan

30.03.2021 08:49 3
Tilaajille
Vanhan Raahen lumitöistä vääntöä - kaupunki ei lämpene kuntalaisaloitteen ratkaisuehdotuksille

Vanhan Raahen lu­mi­töis­tä vääntöä - kau­pun­ki ei lämpene kun­ta­lais­aloit­teen rat­kai­su­eh­do­tuk­sil­le

29.03.2021 08:30 6
Tilaajille
Jotkut haluavat liikenteeseen hidasteita, kun taas jotkut haluavat jostain hidasteesta eroon – Paula Pihkanen kertoo, kuinka toiveisiin vastataan

Jotkut ha­lua­vat lii­ken­tee­seen hi­das­tei­ta, kun taas jotkut ha­lua­vat jostain hi­das­tees­ta eroon – Paula Pih­ka­nen kertoo, kuinka toi­vei­siin vas­ta­taan

25.02.2021 13:15 1
Tilaajille
Kuntalaisaloitteille kohtelias tyrmäys Raahessa - "Valitettavasti ei ole resursseja"

Kun­ta­lais­aloit­teil­le koh­te­lias tyrmäys Raa­hes­sa - "Va­li­tet­ta­vas­ti ei ole re­surs­se­ja"

29.12.2019 15:00
Tilaajille