Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Raahen Seutu tästä!

Tilaajille

Py­hä­jo­ki vähensi eniten il­mas­to­pääs­tö­jä koko maassa, teol­li­suus ja maa­ta­lous saas­tut­ta­vat

Raahe on Suomen pahimpia päästäjiä. Koko maan yhteenlasketut päästöt ovat laskussa.

Vuonna 2020 SSAB:n Raahen tehdas oli koko Suomen saastuttavin yksittäinen laitos. Mikäli kaikki teollisuuden päästöt lasketaan mukaan kuntien päästömittauksiin, 85,7 prosenttia Raahen päästöistä syntyi teollisuudesta.
Vuonna 2020 SSAB:n Raahen tehdas oli koko Suomen saastuttavin yksittäinen laitos. Mikäli kaikki teollisuuden päästöt lasketaan mukaan kuntien päästömittauksiin, 85,7 prosenttia Raahen päästöistä syntyi teollisuudesta.
Kuva: VESA JOENSUU

Tuulivoimakompensaatiot mukaan luettuna Pyhäjoki vähensi vuonna 2020 ilmastopäästöjään kokonaiset 153 prosenttia vuodesta 2019. Pyhäjoki pääsi itse asiassa negatiivisten päästöjen puolelle, sillä vuosipäästöt olivat yhteensä -10,1 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Hiilidioksidiekvivalentti kuvaa ihmisten aiheuttamien kasvihuonepäästöjen ilmastovaikutuksia.