Mainos: Tutustu Raahen Seu­tuun! Lehti + digi nyt 2 kk 29 €. Tilaa tästä.

Ilmastonmuutos
Luonto-Liiton kilpailu: Valokuvaa ilmastonmuutos

Luon­to-Lii­ton kil­pai­lu: Va­lo­ku­vaa il­mas­ton­muu­tos

08.10.2021 14:00
Tilaajille
Kesäsään ääri-ilmiöt näkyivät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosten tehtävämäärissä – "Juhannusviikon myrskyt tekivät tilastoihin suuren piikin"

Ke­sä­sään ää­ri-il­miöt nä­kyi­vät Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos­ten teh­tä­vä­mää­ris­sä – "Ju­han­nus­vii­kon myrskyt tekivät ti­las­toi­hin suuren piikin"

22.08.2021 14:00
Tilaajille
Pyhäjoki vähensi eniten ilmastopäästöjä koko maassa, teollisuus ja maatalous saastuttavat

Py­hä­jo­ki vähensi eniten il­mas­to­pääs­tö­jä koko maassa, teol­li­suus ja maa­ta­lous saas­tut­ta­vat

17.08.2021 16:30 1
Tilaajille
Raahelaiset kertovat ajatuksiaan uudesta ilmastoraportista, 1,5 asteen haamuraja ylittymässä parhaassakin tapauksessa

Raa­he­lai­set ker­to­vat aja­tuk­siaan uudesta il­mas­to­ra­por­tis­ta, 1,5 asteen haa­mu­ra­ja ylit­ty­mäs­sä par­haas­sa­kin ta­pauk­ses­sa

10.08.2021 18:00 5
Tilaajille
Sattumien kautta ekologiksi: "Oli Pentti Linkolat ja muut"

Sat­tu­mien kautta eko­lo­gik­si: "Oli Pentti Lin­ko­lat ja muut"

11.07.2021 19:00
Tilaajille
Vastauksia Jani Aaltosen kysymyksiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tauk­sia Jani Aal­to­sen ky­sy­myk­siin

06.03.2021 07:30
Tilaajille
Raahessa kaasua on vielä vain polkimissa – lähimmät kaasutankkausasemat ovat Oulussa ja Ala-Temmeksellä

Raa­hes­sa kaasua on vielä vain pol­ki­mis­sa – lä­him­mät kaa­su­tank­kaus­ase­mat ovat Oulussa ja Ala-Tem­mek­sel­lä

26.01.2021 19:00
Tilaajille
Aurinkosähkö tuo Raahelle vuosittain tuhansien euron säästöt, mutta se on myös imagoteko Raahen kaupungille, tekninen johtaja uskoo

Au­rin­ko­säh­kö tuo Raa­hel­le vuo­sit­tain tu­han­sien euron sääs­töt, mutta se on myös ima­go­te­ko Raahen kau­pun­gil­le, tek­ni­nen johtaja uskoo

04.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Luonto on ampunut varoituslaukauksia, mutta kuuliko kukaan?
Kolumni

Luonto on ampunut va­roi­tus­lau­kauk­sia, mutta kuuliko kukaan?

17.08.2020 07:00
Tilaajille
Kun jotain täytyy tehdä
Kolumni

Kun jotain täytyy tehdä

24.07.2020 07:00
Tilaajille
Ruukissa tutkitaan viljelyn kasvihuonepäästöjä joten antureita on maan sisällä, päällä ja ilmassa

Ruu­kis­sa tut­ki­taan vil­je­lyn kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä joten an­tu­rei­ta on maan si­säl­lä, päällä ja ilmassa

29.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Mitä linnut edellä, sitä ihmiset perässä
Pääkirjoitus

Mitä linnut edellä, sitä ihmiset perässä

02.03.2020 06:45
Tilaajille
Ilmastonmuutos näkyy Alkossakin: nyt fiilistellään ja ajatellaan hyvinvointia

Il­mas­ton­muu­tos näkyy Al­kos­sa­kin: nyt fii­lis­tel­lään ja aja­tel­laan hy­vin­voin­tia

20.02.2020 18:30
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila on tyytyväinen ilmastokokouksen antiin

Han­na-Lee­na Mattila on tyy­ty­väi­nen il­mas­to­ko­kouk­sen antiin

04.02.2020 13:31
Tilaajille
Ilmaston tila huolestuttaa myös Pattasten koulun nuoria

Il­mas­ton tila huo­les­tut­taa myös Pat­tas­ten koulun nuoria

03.02.2020 08:00
Tilaajille
Raahen kunnallispolitiikan jättävän Harri Kiviniityn mielestä nuoriso on tällä hetkellä hyvin ilmasto-tietoista

Raahen kun­nal­lis­po­li­tii­kan jät­tä­vän Harri Ki­vi­nii­tyn mie­les­tä nuoriso on tällä het­kel­lä hyvin il­mas­to-tie­tois­ta

02.02.2020 20:00
Tilaajille
Ilmastoaskeliin tarvitaan isot saappaat
Pääkirjoitus

Il­mas­to­as­ke­liin tar­vi­taan isot saap­paat

06.01.2020 06:45
Tilaajille
Mikael Jungner: Työelämä tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän empatiaa, työssäoppimista ja vuorovaikutusta

Mikael Jung­ner: Työ­elä­mä tar­vit­see nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa entistä enemmän em­pa­tiaa, työs­sä­op­pi­mis­ta ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta

25.08.2017 17:22