Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus on antanut Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­del­le lau­sun­non va­li­tuk­ses­ta, joka koskee vi­ran­hal­ti­jan vir­ka­suh­teen pi­dät­tä­mis­pää­tös­tä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa valitukseen, joka koskee Siikajoella sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa työskennelleen viranhaltijan virkasuhteen pidättämistä.

Lausunnossa on annettava selostus asiasta, vastattava oikeudenkäynnin osapuolen esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuttava esitetystä selvityksestä.

Siikajoen kunnanhallitus on antanut lausunnon valituksen johdosta.

Siikajoen kunnanjohtaja Pertti Severinkangas pidätti viranhaltijan virkasuhteen päätöksellään 7. joulukuuta. Virasta pidättämisen taustalla on viranhaltijan velvollisuuksien vastainen toiminta. Ennen virkasuhteesta pidättämistä viranhaltijalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi pidättämisen perusteista.

Viranhaltija on tehnyt 13. joulukuuta virasta pidättämispäätöksestä oikaisuvaatimuksen.

:
:

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Lue tilauksella tämä ja muut kiinnostavat artikkelit Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa